DR HAB. WALDEMAR ROGOWSKI, PROF. SGH
Zakład Zarządzania Ryzykiem
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

Wieloletni praktyk gospodarczy – dyrektor departamentów ryzyka i klientów korporacyjnych wiodących instytucji finansowych. Obecnie główny analityk w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat ekspert ONZ ds. rozwoju przemysłowego UNIDO oraz konsultant Banku Światowego. Autor lub współautor ponad 130 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa monografii oraz artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach polsko i anglojęzycznych.