DR HAB. MARCIN JAMROŻY, PROF. SGH
Zakład Podatków
Instytut Finansów
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH