DR HAB. HALINA BRDULAK, PROF. SGH
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Kolegium Gospodarki Światowej SGH

Przewodnicząca komisji rektorskiej do spraw społecznej odpowiedzialności SGH. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Programowej miesięcznika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, kwartalnika „Transport and Logistics”, „Kobieta i Biznes”, Rady Programowej United Nations Global Compact oraz ekspertka UN Global Compact w zakresie odpowiedzialnego transportu i zrównoważonych miast. Członkini Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Honorowa prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet. Autorka rankingu dla branży TSL (25 edycja, publikowana w Dzienniku Gazeta Prawna).