Dialog jako efektywna forma współpracy w edukacji liderów przyszłości

grafika z napisem samsung partnerem SGH

Tworzymy platformę współpracy: SGH–Samsung Electronics–studenci

Nasz projekt, o którym pisaliśmy w zimowym wydaniu „Gazety SGH” z 2021 r., nieustannie się rozwija.

PROFESOR HALINA BRDULAK (SGH)

Przypomnijmy – wspólnie z ekspertami Samsung Electronics, w odpowiedzi na oczekiwania studentów, stworzyliśmy założenia projektu, który jest realizowany przez zespoły studenckie przez cały semestr. Projekt, który faktycznie jest start-upem, ma na celu zdiagnozowanie zagrożeń cywilizacyjnych w zakresie zdrowia, gospodarki, bezpieczeństwa i znajdywania rozwiązań, które pozwolą na „zmianę kierunku”.  Konieczne jest uruchomienie wyobraźni, ponieważ usługa/towar (najczęściej apka) powinna znaleźć się na rynku za 5 lat i spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju. Studenci wykorzystują metodę Design Thinking, kreując mapę empatii i „persony”, a następnie wpisując rozwiązanie w model Canvas. Projekty są realizowane w ramach przedmiotów: Technologiczne uwarunkowania biznesu międzynarodowego (wersje polska i angielska) oraz International Business Environment (wersja angielska). Kluczowym elementem projektu jest prezentacja założeń i komentarze ekspertów z Samsung Electronics, które mają wprowadzić studentów w realia biznesowe i wskazać kierunki doskonalenia.

Do zespołu ekspertów z Samsung Electronics dołączają kolejne osoby, ponieważ zespoły studenckie i ich projekty są coraz bardziej zaawansowane. Po każdym semestrze organizujemy wspólne spotkania i zastanawiamy się, co jeszcze udoskonalić, dzielimy się również swoimi refleksjami z raportów i prezentacji. Na czym zatem polega doskonalenie? Przede wszystkim na zwiększeniu czasu na dialog między ekspertami i zespołem. Uwagi na bieżąco są komentowane przez studentów, w ten sposób uczymy się również dobrej komunikacji, odpowiedzi na zastrzeżenia przy użyciu faktów. Ponieważ motto naszej Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności brzmi: „Etycznie i w drodze dialogu kształcimy i prowadzimy badania w trosce o zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki” staramy się stosować je w praktyce. Dodatkowo, w trakcie badań naszej akademickiej społeczności w listopadzie 2021 r. (pracowników naukowych, administracyjnych i studentów) uzyskaliśmy, jako dominujące, wskazanie na prowadzenie stałego dialogu i wzmacnianie zaangażowania pracowników na rzecz wspólnoty akademickiej. W przypadku studentów, doktorantów i uczestników są to rekomendacje dotyczące wprowadzania innych form kształcenia oraz zaangażowania tych grup właśnie z wykorzystaniem formuły dialogu. Uznaliśmy więc, że poszerzymy nasze podsumowanie projektów o ten element.

Projekty studentów koncentrują się natomiast wokół wyzwań cywilizacyjnych, o których wspominałam. Otoczenie pandemiczne zwiększa zainteresowanie wszelkimi narzędziami, które pozwalają na wczesne diagnozowanie „odchylenia” od normalnego funkcjonowania organizmu. Monitorowanie stanu organizmu może się odbywać poprzez nie tylko wykorzystanie specjalistycznych urządzeń, lecz także noszenie „inteligentnych” zegarków czy biżuterii – kolczyków, naszyjników, bransoletek. Marnowanie żywności i wszechobecny plastik to również temat, który dostrzegają zespoły studenckie jako przeszkodę w budowaniu zrównoważonej przyszłości.

Niektóre z projektów, które proponują zespoły studenckie (są to zespoły mieszane pod względem zarówno płci, jak też uczelni, którą kończyli studenci w trakcie studiów I stopnia), są podobne do tych realizowanych przez zespoły uczniów w ramach programu Solve for Tomorrow, organizowanego przez Samsung. Choć zespoły w tym przypadku są dobierane najczęściej z uczniów określonego liceum czy technikum, warto zastanowić się, w jaki sposób stworzyć możliwość komunikacji między tymi dwoma grupami, ponieważ jako członkini jury oceniającego projekty w Solve for Tomorrow widzę potencjał do rozwoju. Dodatkowo zastanawiam się, na ile również projekty studentów i uczniów mogłyby wesprzeć inicjatywę Okrągłego Stołu Edukacji dla Klimatu, którego pierwsze spotkanie odbyło się właśnie w SGH. W ramach tej inicjatywy zespoły ekspertów z całego kraju, zorganizowanych w 13 podstolików i reprezentujących cały przekrój społeczny (w tym również podstolik Naukowcy i Naukowczynie, który mam przyjemność koordynować), przygotowują wytyczne do zmiany programowej dla szkół w celu zwiększenia nacisku w nauczaniu na kwestie zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim negatywnych skutków zmiany klimatu. Może wspólnie udałoby się opracować rozwiązanie, które łączy te wszystkie inicjatywy i społeczności. Ponieważ nasze wartości, wokół których jest skupiona cała wspólnota SGH, to profesjonalizm, prawda, uczciwość, współpraca, szacunek, chcemy je realizować m.in. poprzez inicjowanie nowych kierunków współpracy i angażowanie wszystkich interesariuszy.

TOMASZ CHOMICKI (Samsung)

Od wielu lat staramy się aktywnie wspierać uczelnie i realizować działania partnerskie w ramach Klubu Partnerów SGH. Na naszych oczach następuje ciągły rozwój rozwiązań technologicznych. W Samsung mamy to szczęście, że wielu z nas pracuje nad nimi osobiście i wdraża je u klientów w Polsce. To daje nam energię i zapał, aby dzielić się doświadczeniem, które zdobywamy w codziennej pracy. Podczas zajęć ze studentami naszym zadaniem jest dzielenie się wiedzą i pomysłami. Nieustannie wprowadzamy zmiany i ulepszamy procesy prowadzonych zajęć. Po konsultacjach z prof. Brdulak i w tym roku zdecydowaliśmy się poszerzyć zespół ekspercki o kolejne osoby z działów technologicznych R&D i CSR. Zajęcia są bardzo wymagające, a studenci – świetnie przygotowani. Jesteśmy mocno podbudowani ich wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem. To bardzo ważne, że ich stosunek do ESG oraz dbałość o planetę, wykorzystanie nowych technologii, wiedza ekonomiczna i determinacja w dążeniu do celów idą w parze i się uzupełniają. Za nami kolejna sesja, podczas której udało się nam ocenić nowe pomysły. Mamy nadzieję, że niektóre z nich będzie można skomercjalizować, a nasze uwagi przydadzą się młodym przedsiębiorcom. Mocno trzymamy za nich kciuki i zapraszamy do współpracy w ramach programu #Solve for Tomorrow.

Artykuł Kształtujemy liderów przyszłości („Gazeta SGH” 2021, zima).


dr hab. HALINA BRDULAK, prof. SGH, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Kolegium Gospodarki Światowej SGH
TOMASZ CHOMICKI, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Samsung Electronics Polska

dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH

Dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH, przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności SGH.  Przewodnicząca Rady Klimatycznej przy UNGC, a także członkini Rady Programowej Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce. Pasjonatka lean i jogi. Badaczka wpływu nowych technologii i zrównoważonego rozwoju na architekturę łańcuchów dostaw, mentorka. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, rad programowych miesięcznika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, kwartalnika „Transport and Logistics”, „Kobieta i Biznes”. Członkini Rady UN Global Compact Network Poland (2021–2024). Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet (w latach 2006–2012), obecnie honorowa prezeska. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą. Od 26 lat, co roku publikuje ranking wraz z komentarzem dla branży TSL, obecnie na łamach Dziennika Gazeta Prawna. Członkini zespołu jury „Solve for Tomorrow” w Samsung Electronics.

Tomasz Chomicki

Tomasz Chomicki, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Samsung Electronics Polska. Zaangażowany business developer i ewangelista nowych technologii. Od przeszło siedmiu lat związany zawodowo z Samsung Electronics Polska. W korporacji jest odpowiedzialny za rozwój biznesu, tworzenie strategicznych partnerstw biznesowych, w tym za kreowanie innowacyjnych projektów z administracją publiczną, i politykę publiczną w aspekcie rozwiązań technicznych. Członek największych izb branżowych IT i telekomunikacji oraz elektroniki konsumenckiej: ZIPSEE Cyfrowa Polska, PIIT, KIGEiT oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem akademickim Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (jako przedstawiciel Rady Uczelni).

ESG (Environmental, Social responsibility, Corporate governance) – czynniki, na podstawie których są tworzone ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw  oraz innych organizacji. Są to takie czynniki, jak: środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny. Głównym celem jest dostarczenie inwestorom możliwości porównania – na jednej płaszczyźnie – alternatywnych kierunków inwestowania, poprzez analizę tych trzech parametrów (źródło: Wikipedia).