Kształtujemy liderów przyszłości

Kształtujemy liderów przyszłości

Odpowiedzialnych i efektywnie działających w gospodarce cyfrowej

Halina Brdulak: Idea współpracy zrodziła się w trakcie uroczystego noworocznego spotkania z członkami i członkiniami Klubu Partnerów w pięknych wnętrzach Biblioteki SGH w 2020 r. Przy jednym okrągłym stoliku obok siebie znaleźli się prorektor prof. Krzysztof Kozłowski oraz ja, a także kreatywny zespół Samsung Electronics – dyrektorzy: Tomasz Chomicki, Maciej Smyk i Zbigniew Rudnicki. Wspaniała atmosfera sprzyjała rozmowom, formalnym i nieformalnym, i tak zrodziła się idea bliższej współpracy opartej na misji SGH i firmy Samsung.

Kształcenie liderów przyszłości wymaga obecnie przemodelowania dotychczasowych sposobów edukacji i poszukiwania nowych ścieżek rozwoju. Zarówno dla Samsunga, jak też SGH bliskie są idee zrównoważonego rozwoju. Trendy związane nie tylko z postępującą cyfryzacją gospodarki, ale również ze starzeniem się społeczeństwa i zmianą nawyków konsumenckich – w związku z wchodzeniem na rynek pokolenia Z – są przedmiotem rozważań analityków biznesowych i elementem dyskursu prowadzonego z osobami studiującymi w ramach nauczania w SGH. Tym razem postanowiliśmy poszerzyć i wzmocnić ofertę dla studentów polsko- i anglojęzycznych w ramach kierunków Global Business, Finance and Governance oraz International Business i przedmiotów Technological Environment of International Business (wersja angielska i polska) oraz International Business Environment (wersja angielska), „teleportując” studentów do lat 2025–2026.

Projekt zespołowy, którego ramy wspólnie ustaliliśmy z przedstawicielami firmy Samsung i ze studentami, zakładał stworzenie usługi/produktu, który „zawojuje” wybrany rynek europejski. Wskazano określone narzędzia do wykorzystania w trakcie dyskusji: design thinking i wpisanie rozwiązania w model Canvas. Projekt miał wykorzystywać nowe technologie oraz uwzględniać założenia zrównoważonego rozwoju i trendy, o których wcześniej wspomniałam. Dodatkowo konieczne było wskazanie rozwiązań prawnych, które mogą stanowić barierę lub też wspierać powyższe przedsięwzięcie. Dzięki wiedzy pozyskanej na pierwszych zajęciach studenci dobierali się w zespoły zgodnie z zasadą różnorodności. Ponieważ w SGH na studiach magisterskich spotykają się absolwenci studiów licencjackich z różnych uczelni z całej Polski, a w przypadku studentów zagranicznych – praktycznie z całego świata, różnorodność stanowi istotny element zarówno wyzwalania potencjału kreatywności, jak i przekraczania barier kulturowych.  Chodziło nam przede wszystkim o stworzenie ekosystemu, który będzie sprzyjał uwalnianiu potencjału studentów i interdyscyplinarności raportów. Już na początku zajęć studenci zostali poinformowani, że pod koniec semestru jest przewidziana sesja prezentacji wypracowanych rozwiązań przez zespoły. Będzie ona powiązana ze szczegółową informacją zwrotną, przekazaną przez zespół ekspertów z Samsung Electronics (reprezentujący działy badań i rozwoju, rozwoju biznesu oraz e-commerce). Celem informacji zwrotnej było wskazanie potencjału rozwojowego projektów oraz obszarów wymagających doskonalenia. Każdy projekt był oceniany (punktowany) przeze mnie i dwóch ekspertów zgodnie z wyszczególnionymi kryteriami. Ostateczna punktacja była efektem dyskusji i opinii poszczególnych osób oceniających. Sam sposób podejścia został również przedyskutowany przez wszystkich oceniających w trakcie webinariów, które zorganizowałam także po to, aby zidentyfikować potencjalne ryzyka. Naszym wspólnym celem – moim i ekspertów z Samsunga – było kształtowanie umiejętności: współpracy zespołowej; mierzenia się z różnymi kulturami i punktami widzenia; współodpowiedzialności za ostateczny produkt; przekładania wiedzy pozyskanej w trakcie zajęć na praktyczne rozwiązanie, które również może uruchomić myślenie innowacyjne, tj. oparte na idei start-upów. Kluczowe było jednak wykorzystanie w pomysłach koncepcji zrównoważonego rozwoju i w ten sposób kształtowanie wrażliwości studentów na problemy ekologiczne i społeczne.

Projekty okazały się bardzo interesujące i koncentrowały się przede wszystkim na kwestiach związanych z ochroną klimatu, gospodarce cyrkularnej i świadomej konsumpcji. Współpraca nauki i biznesu została też bardzo doceniona przez studentów.  W informacjach, które otrzymałam już po zajęciach, wszyscy wskazywali, jak dużo się nauczyli i jak wartościowe (choć też trochę stresujące) były dla nich informacje, które uzyskali odnośnie do swoich raportów i prezentacji. Osobiście przyznam, że również dużo się nauczyłam, słuchając opinii ekspertów z Samsung Electronics, którzy poświęcili sporo czasu, aby szczegółowo zapoznać się z raportami.

Nasz wspólny projekt, zgodnie z bliską nam ideą lean management – kaizen, jest nieustannie doskonalony, a bezpośrednie relacje tworzą też przestrzeń dla nowych pomysłów. Nasz wspólny cel to kształtowanie odpowiedzialnych społecznie liderów przyszłości, efektywnie działających w gospodarce cyfrowej.


Tomasz Chomicki: Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) są kompasem wyznaczającym drogę dla współczesnego świata, w tym globalnych firm. Wiele działań prowadzonych przez Samsung (w obszarze zarówno biznesu, jak i projektów CSR) nawiązuje do wyzwań określonych przez SDGs. W głównej mierze nasza firma skupia się na zadaniach wokół edukacji, mających na celu wyrównywanie szans, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu bądź wspieranie kompetencji przyszłości pozwalających na podniesienie jakości życia ludzi i ratowanie naszej planety. To właśnie w ramach tych działań został uruchomiony pierwszy w Polsce Samsung Inkubator dla start-upów, które tworzą rozwiązania pod kątem wyzwań określonych w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Okazuje się, że nowe technologie i wiedza ekspertów z firmy Samsung mogą być bardzo pomocne w kreowaniu innowacji na rzecz naprawy świata. Warto łączyć te dwa światy: odważnych start-upów i globalnych liderów technologicznych z dużym doświadczeniem.    

Dlatego z wielką przyjemnością przyjąłem propozycję zorganizowania grupy wspierającej zajęcia ze studentami prowadzone przez prof. Halinę Brdulak. W tym celu powołaliśmy interdyscyplinarny zespół ekspertów biznesowych i technicznych, którzy na co dzień odpowiadają za rozwój biznesu i ocenę projektów w Polsce i na świecie.  Przedstawiciele firmy Samsung zaangażowani w projekt to menedżerowie instytutu R&D i oddziału sprzedażowego. Nie jest to pierwsze działanie w ramach Klubu Partnerów SGH, stąd chętnie podjęliśmy się wyzwania, sprawnie dopasowując się do struktury i wymogów uczelni, która ma zawsze innowacyjne podejście do współpracy z biznesem.

Dla każdego z nas wolontariacki udział w zajęciach to nowe doświadczenie i lekcja, jak funkcjonuje i myśli pokolenie Z. W tym roku skład naszego zespołu poszerzyliśmy również o ekspercką wiedzę koleżanki Agaty Górskiej, która na co dzień odpowiada za projekty e-commerce – obszar niezwykle istotny w czasie pandemii COVID-19.
Myślę, że odpowiedź na pytanie, dlaczego takie projekty cieszą się dużym zainteresowaniem obu stron (uczelni i biznesu), jest bardzo prosta. Nasza forma współpracy to przykład nowoczesnego podejścia do odpowiedzialności społecznej i wzajemnej edukacji, które powinno być wpisane w DNA każdego lidera przyszłości.

Samsung Electronics, należący do Grupy Samsung, jest jedną z największych firm elektronicznych na świecie. Została założona w 1969 r. i obecnie zatrudnia ponad 320 tys. pracowników w ponad 80 krajach. Samsung Electronics znajduje się na liście 10 najlepszych marek świata.
Samsung Electronics Polska od ponad 20 lat dostarcza najwyższej jakości produkty z zakresu urządzeń mobilnych, RTV, AGD i IT. W Samsung Poland R&D Center – największym po Korei centrum rozwoju i badań – dba się o to, by innowacyjne rozwiązania opracowywane przez polskich inżynierów były wykorzystywane do produkcji flagowych urządzeń marki dostępnych na wszystkich kontynentach. W ramach szerszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu firma wspiera innowacyjne projekty przedsiębiorców z Polski Wschodniej w ramach Samsung Inkubator.