SGH-Samsung – nowy wymiar edukacji

kręcone schody

Kreatywność, krytyczne myślenie, akceptacja dla różnorodności to czynniki, które tworzą ekosystem edukacji przyszłości.

 

Cyfryzacja, zmiany klimatu, starzenie się społeczeństw, niestabilne otoczenie geopolityczne – to najczęściej pojawiające się wyzwania w analizach, raportach i różnego rodzaju publikacjach. Dlatego też SGH jako wiodąca uczelnia ekonomiczna w Polsce i w regionie Europy Środkowej i Wschodniej połączyła siły z prestiżowym dostawcą technologii i rozwiązań w zakresie jej wykorzystania na świecie – firmą Samsung.

Celem było i jest zbudowanie takiego modelu edukacji dla studentów i studentek, który pozwala nie tylko na zrozumienie istoty przytoczonych tu wyzwań, ale również na poszukiwanie sposobów mierzenia się z nimi. Współpraca między nami oraz uważne wsłuchiwanie się w opinie uczestników zajęć spowodowały opracowanie modelu, w którym studenci przygotowują w różnorodnych pod względem płci i narodowości zespołach projekty zgodnie z modelem Canvas. Projekty, prezentowane w formule startupu, są oceniane przez ekspertów firmy Samsung z Działu Rozwoju Biznesu oraz z Działu Badań i Rozwoju. Taka informacja zwrotna od biznesu pozwala na lepsze przygotowanie absolwentów i absolwentek do pracy zawodowej. W prowadzonych zajęciach podkreślane są również wartości, które przyświecają naszej uczelni, a są również wartościami Samsunga: profesjonalizm, współpraca, szacunek, prawda, uczciwość. Warto przywołać, jakie projekty (poniżej dwa najwyżej ocenione przez zespół ekspertów) zostały przygotowane w czasie ostatniego semestru letniego w roku akademickim 2022/2023.

Projekt Gargantua wykorzystuje nie tylko rozwiązania inteligentnej lodówki, która informuje nas o kończących się terminach produktów oraz ich braku, ale odpowiada na wyzwania zrównoważonego rozwoju i zapewnia zwiększenie poziomu naszego dobrostanu. Rozwiązanie, które zaproponował zespół, wykorzystuje zbiór informacji dotyczący naszych nawyków żywieniowych (na bazie produktów, które kupujemy i konsumujemy), preferencji, budżetu i czasu, który chcemy poświęcić na gotowanie. Na tej podstawie nie tylko oferuje możliwości, które oszczędzają czas, ale również optymalizują koszty zakupów oraz proponuje przepisy zgodne z naszymi preferencjami i zbilansowane od strony dietetycznej. Zespół, odwołując się do emocji, podkreślał, że nasze wspomnienia z dzieciństwa bardzo często właśnie mają określony smak i zapach jedzenia, a nowe rozwiązanie może je przywołać. Proponowany był tablet, który można przymocować przykładowo do lodówki i który kontaktuje się z lodówką, wykorzystując rozwiązanie internetu rzeczy. Ważnym elementem rozwiązania było również zminimalizowanie odpadów.

Z kolei projekt ESG Scorecard odpowiada na nowe wyzwania związane z koniecznością raportowania przez spółki, zgodnie z dyrektywą CSRD. Prototyp, zaproponowany przez zespół, oparty jest na chmurze i wykorzystuje rozwiązania sztucznej inteligencji. Do jego funkcjonowania niezbędna jest duża liczba danych. Pomysł zakłada ich pobieranie zarówno z internetu (m.in. raporty ESG), jak i z informacji przesyłanych przez klientów za ich zgodą. Następnie są one porównywane z innymi wynikami, uzyskanymi przez firmy z danej branży. Na tej podstawie ESG Scorecard tworzy strategie i zalecenia dotyczące priorytetów działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Narzędzie pomogłoby nie tylko dużym spółkom giełdowym, które w pierwszej kolejności są zobowiązane do raportowania, ale również firmom MŚP, które chcą przygotować się do nadchodzących wyzwań związanych z koniecznością mierzenia wpływu. Kluczowymi partnerami projektu byłyby organizacje rządowe i międzynarodowe oraz agencje ratingowe ESG. Według zespołu tak przygotowane narzędzie eliminowałoby nieuczciwe praktyki, subiektywne oceny analityków, które dotychczas często były wykorzystywane przy raportowaniu, tym samym zwiększając wiarygodność takiego raportu.

Kreatywność, krytyczne myślenie, akceptacja dla różnorodności – m.in. te czynniki tworzą ekosystem edukacji przyszłości, która pozwala na realizację misji „Kształtujemy liderów i liderki przyszłości”.  


DR HAB. HALINA BRDULAK, prof. SGH, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Kolegium Gospodarki Światowej SGH
TOMASZ CHOMICKI, dyrektor ds. rozwoju biznesu, Corporate Affairs /SEPOL, Samsung Electronics
MAGDALENA OLBORSKA, CSR Manager, Samsung Electronics Polska