DR HAB. ANDŻELIKA KUŹNAR PROF. SGH
Instytut Ekonomii Międzynarodowej,
Kolegium Gospodarki Światowej SGH