Czwartkowe Forum SGH: strategie rozwoju polskich przedsiębiorstw

Autor

Zapraszamy do obejrzenia spotkania z cyklu Czwartkowe Forum SGH z udziałem Ryszarda Florka, prezesa FAKRO, oraz prof. Sylwestra Gregorczyka, kierownika Katedry Zarządzania Strategicznego SGH.

 

Zapraszamy do obejrzenia spotkania z cyklu Czwartkowe Forum SGH z udziałem Ryszarda Florka, prezesa FAKRO, oraz prof. Sylwestra Gregorczyka, kierownika Katedry Zarządzania Strategicznego SGH.

Tematem kolejnego Czwartkowego Forum SGH będą strategie rozwoju polskich przedsiębiorstw w czasie pandemii wirusa COVID-19. Nadal trudno przewidzieć, jak długo będzie trwało wywołane przez nią spowolnienie gospodarcze. Wydaje się, że w sytuacji zwiększonego ryzyka biznesowego oraz niepewności finansowej przedsiębiorcy powinni skupić się wyłącznie na utrzymaniu bieżącej działalności i zachowaniu płynności finansowej. Zdaniem prezesa Ryszarda Florka i prof. Sylwestra Gregorczyka czas pandemii można i warto wykorzystać na opracowanie lub zrewidowanie strategii działalności biznesowej.  W czasie dyskusji nasi eksperci odpowiedzą również na następujące pytania:

•    Jak w pandemii planować ekspansję i rozwój działalności? 
•    Czy możliwe jest uwzględnienie w strategiach skutków nowych, nieznanych dotąd zdarzeń? 
•    Jak obecne spowolnienie gospodarcze wpływa na strategie przedsiębiorstw? 
•    Czy polskie firmy są przygotowane do konkurowania w warunkach pandemii? 
•    Czy w związku z obecnymi trudnościami wielu branż można spodziewać się fali fuzji i przejęć?
•    Jakie szansę mają polskie przedsiębiorstwa na zmianę pozycji w globalnym łańcuchu kreowania wartości?

W spotkaniu udział wezmą: 

•    Ryszard Florek, prezes FAKRO,
•    prof. Sylwester Gregorczyk, kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego SGH.

Rozmowę poprowadzi Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH. 

Wyjątkowo zapraszamy Państwa do obejrzenia zapisu wideo spotkania. Materiał udostępnimy na kanale SGH w serwisie YouTube (link) w czwartek, 21 stycznia o godz. 14.00. 

Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Forum Ekonomicznego, to cykl debat online na temat bieżących problemów gospodarczych i społecznych w kraju i na świecie. Projekt ma służyć wsparciu praktyków życia gospodarczego w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych, poprzez dostarczanie analiz aktualnych trendów i zjawisk oraz metod reagowania na nie. Do udziału w spotkaniach będziemy zapraszali ekspertów, a skoncentrujemy się na takich tematach, jak innowacyjność, procesy migracyjne, energetyka odnawialna, systemy emerytalne, koniunktura gospodarcza, a także najpoważniejsze skutki pandemii COVID-19 na płaszczyźnie zdrowotnej, społecznej i gospodarczej.