Współpraca międzynarodowa oraz programy MBA w roku akademickim 2021/2022

zdjęcie portretowe mężczyzny w garniturze

W kończącym się roku akademickim 2021/2022 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie podejmowała rozliczne działania na rzecz współpracy międzynarodowej oraz studiów MBA. Pełniąc funkcję prorektora ds. współpracy z zagranicą nadzorowałem prace oraz sterowałem procesami zmierzającymi do uzyskania przez naszą uczelnię prestiżowych akredytacji międzynarodowych.

Efektem kilkuletnich starań było uzyskanie 28 września 2021 r. przez SGH prestiżowej akredytacji EQUIS, dzięki czemu nasza uczelnia znalazła się wśród ok. 200 najlepszych szkół biznesu na świecie z takim wyróżnieniem. Należy dodać, iż SGH jest jedną z trzech polskich uczelni mogących szczycić się akredytacją EQUIS. Stanowi to ogromne wzmocnienie międzynarodowej pozycji SGH.

W naszej uczelni podejmowane są także działania mające  na celu uzyskanie kolejnej bardzo istotnej dla szkół biznesu akredytacji AACSB. Kontynuuję nadzór i steruję tym procesem. Biorę także udział w konferencjach i rozwijam sieć kontaktów, które zapewniają promocję SGH na arenie międzynarodowej.

W mijającym roku akademickim miało miejsce wiele innych,  ważnych  dla uczelni przedsięwzięć, które rozszerzyły współpracę międzynarodową na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i badań naukowych. Wśród nich niezwykle istotnym obszarem jest umacnianie i rozwijanie aktywności SGH w sieciach międzynarodowych. Reprezentuję naszą uczelnię w kilku takich prestiżowych sieciach jak CEMS-Global Alliance in Management Education oraz PIM (Partnership in International Management). W każdej z nich jestem aktywnym przedstawicielem całej społeczności SGH. Zostałem ponownie wybrany do Komitetu Finansowego CEMS, co stanowi wyraz zaufania i uznania dla  wysokiego zaangażowania SGH w działalność CEMS. Z kolei w październiku 2021 r. zostałem wybrany na stanowisko przewodniczącego PIM odpowiedzialnego za region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Jestem pierwszym przedstawicielem SGH, jedynej polskiej uczelni w PIM, na tym stanowisku. Przejąłem tę zaszczytną funkcję od poprzedniego przewodniczącego prof. Stefano Casellego, prorektora ds. współpracy z zagranicą na Uniwersytecie Bocconiego w Mediolanie. Objęcie tej funkcji pozwala na wzmocnienie wymiany międzynarodowej studentów, doktorantów oraz pracowników zarówno naukowych jak i administracyjnych naszej Uczelni, a także daje możliwości realizacji wspólnych projektów badawczych w ramach tej sieci.

Należy również podkreślić, iż istotnym osiągnięciem jest włączenie SGH do nowych sieci międzynarodowych takich jak: GBSN-Global Business School Network, CENU-Central European Network of Universities oraz CIVICA-European University od Social Sciences. Inicjatywa sojuszu dziesięciu uczelni w ramach Europejskiego Uniwersytetu Nauk Społecznych CIVICA, który  27 lipca 2022 r. uzyskał finansowanie unijne na kolejne 4 lata, otwiera ogromne możliwości przed całą społecznością naszej uczelni. Starania o uzyskanie pełnoprawnego członkostwa w CIVICA zajęły niemal dwa lata. Miarą skuteczności tych działań jest fakt, że w sieci CIVICA-European University of Social Sciences współpracujemy z prestiżowymi uczelniami europejskimi z obszaru nauk społecznych: Uniwersytetem Bocconiego (Włochy), Uniwersytetem Środkowoeuropejskim (Węgry-Austria), Europejskim Instytutem Uniwersyteckim (Włochy), Szkołą Hertiego (Niemcy), Krajowym Uniwersytetem Studiów Politycznych i Administracji Publicznej (Rumunia), Instytutem Nauk Politycznych (Sciences Po w Paryżu), Wyższą Szkołą Handlową w Sztokholmie, Londyńską Szkołą Ekonomii i Nauk Społecznych oraz Uniwersytetem IE (Hiszpania). Doprowadzenie do włączenia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie do sieci uniwersytetów europejskich CIVICA ma niezwykle istotne znaczenie strategiczne dla przyszłości SGH. Na szczególne podkreślenie zasługuje ogromna rola Centrum Współpracy Międzynarodowej pod kierownictwem Pani Dyrektor Katarzyny Kacperczyk w procesie umiędzynaradawiania naszej uczelni.

W kontekście współpracy w naszym regionie, warto podkreślić znaczenie współpracy akademickiej w ramach sieci CENU-Central European Network of Universities, którą zainicjowaliśmy  w grudniu 2021 r. – wspólnie z przedstawicielami Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie  (EUBA),  Uniwersytetu w Zagrzebiu  (EFZG) oraz Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie. Inicjatywa ta ma na celu wzmocnienie zarówno współpracy uniwersyteckiej w regionie środkowoeuropejskim, jak i nagłośnienie stanowiska  zajmowanego przez uczelnie z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w sprawach dotyczących edukacji i badań oraz najważniejszych wyzwań społecznych i gospodarczych dla regionu, Europy oraz świata. Nowo powstała sieć współpracy jest otwarta na inne uczelnie środkowoeuropejskie.

W bieżącej kadencji władz uczelni sprawuję również pieczę nad Biurem Programów MBA, którym bezpośrednio kieruje dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH. W kończącym się roku akademickim uruchomiliśmy program MBA for Startups – SGH Online dla Przedsiębiorców skierowany do młodych przedsiębiorców. Jest on całkowicie realizowany w formie zdalnej i cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

W mojej opinii miniony rok akademicki, pomimo wielu trudności i zagrożeń w turbulentnym otoczeniu międzynarodowym, należy uznać za owocny i otwierający przed uczelnią nowe perspektywy rozwojowe.