In memoriam 2022

figura anioła

W ostatnim roku akademickim pożegnaliśmy znakomitych profesorów oraz długoletnich pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, których życie i działalność odcisnęła wyraźny ślad w historii uczelni.

Na zawsze pozostaną w naszej pamięci. 

zdjęcie Teresy Kodelskiej łaszek

Profesor Teresa Kodelska-Łaszek (1929–2021)

Wybitna specjalistka z ekonomiki budownictwa, żołnierz Szarych Szeregów (ps. „Kinga”), sanitariuszka i łączniczka w powstaniu warszawskim, podporucznik WP, najbardziej utytułowana narciarka w historii AZS Warszawa, wielokrotna mistrzyni Polski, olimpijka z Oslo, odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem Armii Krajowej, a także medalem Kalós Kagathós.

Zatrudniona w SGH w latach 1954–1999, prodziekan Wydziału Ekonomiki Produkcji SGPiS w latach 1974–1981. 

Teresa Kodelska-Łaszek
Zmarła profesor Teresa Kodelska-Łaszek, ekonomistka, narciarka alpejska, olimpijka
Cudowne życie – Teresa Kodelska-Łaszek

Doktor Jan Kryński

Starszy wykładowca w Katedrze Prawa Gospodarczego Kolegium Zarządzania i Finansów, odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Zatrudniony w naszej uczelni w latach 1966–2008. 

 Anna Hoeck zdjęcie
Anna Hoeck (1947–2021)

Kustosz w Bibliotece SGH, zatrudniona w latach 1972–2013, kierownik Biblioteki IGS w latach 1980–1999, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
Jedna z nas Anna Hoeck (1947–2021)
 

Marta Budkowska zdjęcie

Marta Budkowska (1979–2021)

Rzecznik prasowy SGH, osoba o niezwykłym sercu, wspaniała, wrażliwa, wysokiej klasy specjalistka w wielu dziedzinach, miłośniczka literatury, z ogromną wiedzą ogólną. Niezwykle pracowita i zaangażowana nie tylko zawodowo, ale również prywatnie, zawsze służącą pomocą. Zatrudniona w naszej uczelni w latach 2020–2021.

Zmarła Marta Budkowska, rzecznik prasowy SGH

Doktor habilitowany Paweł Roman
Specjalista z zakresu zarządzania gospodarką lokalną, pracownik naukowy i wykładowca, zatrudniony w latach 1973–2003 w Katedrze Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej
Kolegium Ekonomiczno-Społecznego.
 

Jerzy Osiatyński
 

Profesor Jerzy Osiatyński (1941–2022)

Wybitny ekonomista i propagator myśli Michała Kaleckiego, wnikliwy uczony, otwarty na dialog ponad podziałami, były minister finansów oraz członek Rady Polityki Pieniężnej, zatrudniony w naszej uczelni w latach 1964–1968 oraz 2015–2017, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wspomnienie prof. Jerzego Osiatyńskiego (1941–2022)

Profesor Lucjan Ciamaga

Wybitny uczony, organizator nauki, promotor wielu doktorantów i magistrantów, zatrudniony w naszej uczelni w latach 1980–1999, prodziekan Wydziału Handlu Zagranicznego w latach 1987–1990, dyrektor Instytutu Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Kolegium Gospodarki Światowej w latach 1994–1999, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  

Oleksii Morklianyk
Oleksii Morklianyk

1 marca w obwodzie kijowskim w wyniku odniesionych ran zmarł Oleksii Morklianyk, student studiów I stopnia SGH. Samochód, którym się przemieszczał, został trafiony odłamkami pocisku.
Oleksii Morklianyk, student SGH, zginął pod Kijowem 
Oleksii Morklianyk, a student of SGH, has died in the Kiev region

 
Alojzy Zalewski

Profesor Alojzy Zalewski (1938–2022)

Wybitnego specjalista z zakresu gospodarki lokalnej i samorządu terytorialnego, zatrudniony w naszej uczelni w latach 1967–2011, prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego w latach 1984–1987, wicedyrektora Instytutu Gospodarki Miejskiej i Polityki Mieszkaniowej w latach 1991–1992, kierownika Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w latach 1992–2001, kierownika Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Kolegium Zarządzania i Finansów w latach 2005–2011, odznaczonego Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wspomnienie o profesorze Alojzym Zalewskim

 
Stanisław Szuszkiewicz

Profesor Stanisław Szuszkiewicz (1934–2022)

Doktora honoris causa SGH, przewodniczący Rady Najwyższej BSRR / Republiki Białoruś w latach 1991–1994, wybitny specjalista z zakresu radioelektroniki i fizyki jądrowej, niestrudzony bojownik o wolną i niezależną Białoruś, inicjator procesu odradzania się białoruskiej kultury politycznej i gospodarki rynkowej, przywódca opozycji, kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla w latach 2007, 2008, 2009. 
Nie żyje prof. Stanisław Szuszkiewicz, doktor honoris causa SGH

 
Mirosław Pietrewicz

Profesor Mirosław Pietrewicz (1941–2022)

Wybitny specjalista z finansów publicznych oraz ekonomiki i finansów rolnictwa, wieloletni wykładowca naszej uczelni, zatrudniony w latach 1968–1978, 1985–2014, prodziekana Wydziału Finansów i Statystyki (SGPiS) w latach 1987–1990 i 1993 r., minister–kierownik Centralnego Urzędu Planowania w latach 1993–1996, wiceprezes Rady Ministrów i minister skarbu państwa w latach 1996–1997, poseł na Sejm III kadencji, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004–2010, odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nie żyje prof. dr hab. Mirosław Pietrewicz, wieloletni wykładowca SGH w Warszawie

Doktor Jan Nowacki (1940–2022)
Zatrudniony w naszej uczelni w latach 1964–2006, prodziekan Studium Podstawowego w latach 1992–1996, kierownik Zakładu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w latach 1993–2005, starszy wykładowca w Katedrze Prawa Gospodarczego Kolegium Zarządzania i Finansów, ceniony wykładowca i pedagog, odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Profesor Jan Adamczyk (1934–2022)
Zatrudniony w naszej uczelni w latach 1984–1996, dziekan Wydziału Spółdzielczo-Ekonomicznego w latach 1987–1993, odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Leon Świrepo

Wieloletni nauczyciel akademicki, ceniony wykładowca języka rosyjskiego, zatrudniony w latach 1974–2000. 
Zmarł mgr Leon Świrepo

Dr Lucyna Kołodziejczyk

Wieloletni pracownik Katedry Finansów SGPiS/SGH, wychowawca wielu pokoleń studentów. Pani Doktor była osobą życzliwą, uczyn​ną i otwartą na problemy drugiego człowieka.

Profesor Sergiusz Nikołajczuk (1942–2022)

Ceniony wykładowca, specjalista z dziedziny ekonomii i finansów, zatrudniony w naszej uczelni w latach 1964–2011, wieloletni pracownik Katedry Finansów Przedsiębiorstwa, prodziekan Wydziału Handlu Wewnętrznego w latach 1978–1984 oraz 1987–1993, kierownik dziennych studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów, odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. 

Doktor Grażyna Szlapin

Ceniony pedagog, życzliwa dla studentów i współpracowników, zatrudniona w naszej uczelni w latach 1975–2009, kierownik Zakładu Projektowania Systemów w latach 1996–2009, starszy wykładowca w Katedrze Informatyki Gospodarczej Kolegium Analiz Ekonomicznych. 

Kajetan Święcki 
Wieloletni wykładowca języka angielskiego w Centrum Nauki Języków Obcych SGH.

 Jerzy Kleer
 

Profesor Jerzy Kleer 

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, zatrudniony w naszej uczelni w latach 1952–1953, wybitny ekonomista, ekspert w zakresie teorii ekonomii, globalizacji i regionalizacji oraz polityki gospodarczej, publicysta i autor wielu publikacji naukowych, przyjaciela SGH. 

 
Ireneusz Nykowski

Profesor Ireneusz Nykowski

Ceniony naukowiec i pedagog, zatrudniony w naszej uczelni w latach 1954–2001, prodziekan Wydziału Finansów i Statystyki w latach 1972–1974, 1990–1993, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Gospodarczego w latach 1975–1977, dyrektor Instytutu Cybernetyki i Zarządzania w latach 1977–1981, dyrektor Instytutu Ekonometrii w latach 1982–1984, kierownik Zakładu Badań Operacyjnych w latach 1968–1972, 1980–1990, odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Zmarł prof. dr hab. Ireneusz Nykowski

Barbara Główka

Starszy kustosz dyplomowany, zatrudniony w naszej uczelni w latach 1974–2018, kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki, opiekunka studentów odbywających praktykę dyplomową, bardzo zaangażowana w pracę, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Adam Skurzewski (1960–2022)

Pracownik Biura Domów Studenta SGH.