Citi dołączyło do Klubu Partnerów SGH

grupa osób stoi w gabinecie, pozując do zdjęcia

3 października 2023 r. centrum rozwiązań biznesowych Citi Solutions Center Poland dołączyło do Klubu Partnerów SGH. Porozumienie o partnerstwie dla rozwoju SGH z ramienia uczelni podpisał rektor Piotr Wachowiak, a ze strony Citi Iwona Dudzińska, dyrektor zarządzająca Citi Solutions Center Poland.

„Bardzo się cieszę, że centrum usług biznesowych Citi, jedna z największych takich instytucji w Polsce, dołączyło do Klubu Partnerów SGH, który w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. W tym gremium rozwinęliśmy współpracę z wieloma firmami i instytucjami, dla których liczy się m.in. profesjonalizm i współpraca. Liczymy na owocne współdziałanie w kształtowaniu nowoczesnego przywództwa – mówi rektor Piotr Wachowiak.

– Citi jako globalna instytucja finansowa obsługuje zarówno klientów indywidualnych, korporacyjnych, jak i instytucjonalnych na całym świecie, zapewniając im bogaty wachlarz produktów i usług. Mam nadzieję, że nasi studenci skorzystają z wiedzy profesjonalistów z Citi w Polsce, oraz praktyków, których doświadczenie pomoże w zrozumieniu mechanizmów bankowości czy rynku kapitałowego, a być może ułatwi wybór przyszłego zawodu”.

Rektor SGH zwrócił również uwagę na odpowiedzialność społeczną i działania środowiskowe podejmowane przez Citi – nieodłączne już w dzisiejszych czasach elementy polityki ESG, które Szkoła Główna Handlowa w Warszawie realizuje od kilku lat. Citi działa w duchu odpowiedzialności społecznej biznesu, zobowiązało się też do osiągnięcia neutralności klimatycznej w udzielaniu finansowania do 2050 roku. 

mężczyzna i kobieta trzymają mosiężną tabliczkę z logiem firmy

Współpraca w ramach Klubu Partnerów SGH to zobowiązanie efektywniejszego wykorzystania posiadanych przez SGH i członków Klubu Partnerów SGH zasobów i potencjału poprzez łączenie dorobku nauki i edukacji z doświadczeniami praktyki gospodarczej.

„W globalnej organizacji, jaką jest Citi, istnieją nieograniczone możliwości rozwoju. Nasi pracownicy tworzą innowacyjne i kompleksowe rozwiązania dla klientów na całym świecie. Łączymy wiedzę o produktach finansowych oraz zastosowanie nowoczesnej technologii, zaawansowanych modeli zarządzania ryzykiem czy analizy danych – mówi dyrektor zarządzająca Iwona Dudzińska. 

– Dostrzegamy potencjał utalentowanych i świetnie wykształconych młodych ludzi w Polsce. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to Alma Mater wielu z naszych pracowników. Inwestujemy w najlepsze kadry i wierzymy, że współpraca  w ramach Klubu Partnerów SGH to spotkanie dynamicznego biznesu z młodymi adeptami, które dla obu stron będzie niezwykle rozwijające.

kobieta i mężczyzna odsłaniają mosiężną tabliczkę

Citi Solutions Center Poland, centrum rozwiązań biznesowych Citi w Polsce, jest największym w Europie i jednym z największych na świecie. Zatrudnia prawie 7000 osób i obsługuje klientów w 70 krajach, w których działa. Praca w tej organizacji to możliwość tworzenia nowoczesnych rozwiązań. Citi to zespół, w którym pracują osoby reprezentujące 90 różnych narodowości, mówiące w 30 językach, a blisko połowa zatrudnionych to kobiety.

Citi oferuje pracę w takich obszarach, jak: technologia, usługi skarbowe i finansowanie handlu, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, bankowość prywatna, a także przeciwdziałanie praniu pieniędzy, obsługa rynków i papierów wartościowych czy w finansach.  

Współpraca SGH z firmami oparta jest o świadczenia wynikające z Karty Partnerstwa. Ideą Klubu Partnerów SGH jest współpraca dla rozwoju. Członkiem tego prestiżowego gremium może być firma, która: posiada stabilną pozycję i uznaną renomę na rynku; wspiera instytucje edukacyjne i pozostaje w zgodzie z ich misją; jest zdolna do kompetentnego konfrontowania potrzeb gospodarki z profilem kształcenia uczelni i sylwetką zawodową jej absolwentów; jako pracodawca aktywnie wspiera rozwój zawodowy pracowników, a w swej działalności kieruje się zasadami etyki biznesu.

Porozumienie o Partnerstwie dla Rozwoju SGH, zawarte z centrum usług biznesowych Citi, weszło w życie z dniem podpisania.

kilka osób siedzi przy stole konferencyjnym

Klub Partnerów SGH powstał w 1998 roku jako wspólna inicjatywa zarówno polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw, oraz władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ówczesnej rektor Janiny Jóźwiak. Wszyscy członkowie Klubu razem i każdy osobno, realizując swoje strategie biznesowe, współpracują z SGH w minimum czterech obszarach: employer branding i rekrutacja, edukacja i nauka, wzmacnianie potencjału SGH oraz projekty społeczne.