Rusza rekordowa V edycja Programu Mentoringowego SGH

kilka osób w Auli głównej SGH w trakcie rozmowy

Absolwenci SGH już po raz piąty będą towarzyszyć studentom w drodze rozwoju kariery poprzez proces mentoringu.

2 grudnia 2021 roku zainaugurowana została piąta już edycja Programu Mentoringowego SGH. Uczestniczy w niej rekordowa liczba 94 par mentorskich złożonych ze studentów (mentees) oraz absolwentów (mentorzy) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tegoroczna edycja odbywać się będzie w formule hybrydowej, łącząc spotkania na żywo i spotkania online. 

Pierwsze spotkanie – w (wirtualnych) murach uczelni

Spotkanie inauguracyjne rozpoczęło się częścią integracyjną, podczas której uczestnicy tegorocznej edycji mogli poznać się bliżej. Nie tylko ci, którzy pojawili się osobiście na kampusie SGH, ale również osoby, które nie mogły dotrzeć – dla nich przygotowane zostało równoległe zadanie w MS Teams. W część oficjalną wszyscy wkraczali w dobrych nastrojach. Zgromadzonych w Auli i przed ekranami gości powitał rektor prof. Piotr Wachowiak. Partnera Programu, Samorząd Studentów SGH, reprezentowała członkini prezydium Agnieszka Wrona. Wydarzenie prowadziła Justyna Kozera, dyrektorka Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami. Gościem specjalnym spotkania był Piotr Jaworski – mentor, certyfikowany audytor wewnętrzny, oraz trener biznesu, członek zarządu European Mentoring & Coaching Poland ds. mentoringu. 

trzy osoby w Auli Głównej SGH siedzą na tle ścianki z logo SGH

Merytorycznie, skutecznie, wspólnotowo

Oś główną Programu Mentoringowego SGH stanowi cykl indywidualnych spotkań mentora i mentee, podczas których pracują nad wstępnie ustalonymi celami, w oparciu o zasady zapisane w kontrakcie. Towarzyszą jej odbywające się co jakiś czas wspólne spotkania mentorów i mentees.

Program oparty jest o budowane relacje, które pozwalają na zrealizowanie zarówno wyznaczonych celów indywidualnych, jak i przyczyniają się do budowania absolwencko-studenckiej wspólnoty SGH.

W razie potrzeby uczestnicy Programu mogą także skorzystać z konsultacji z opiekunem merytorycznym programu – doradcą kariery SGH. Dodatkowo mentorzy są wspierani w pełnieniu swojej roli poprzez odpowiednie narzędzia i szkolenia oraz spotkania interwizyjne i superwizyjne.  Platformą służącą do wirtualnych kontaktów i bazą informacji oraz materiałów o Programie jest specjalny zespół w MS Teams.

Wymiana dwustronna i życzliwy gospodarz

W gronie mentees znajdują się studenci świadomie poszukujący wsparcia w wyborze własnej ścieżki kariery, posiadający chęć i odpowiednią motywację do skorzystania ze wsparcia mentora – absolwenta SGH. Mentorzy to absolwenci SGH, którzy w ramach wolontariatu towarzyszą studentom w rozwoju, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami. Są wśród nich zarówno absolwenci, którzy po raz pierwszy uczestniczą w programie, jak i ci, którzy kontynuują swoje zaangażowanie w tej roli – niektórzy nawet od I edycji.

kilka osób rozmawiających ze sobą w auli głównej sgh

Proces mentoringowy to relacja wymienna, i choć to głównie mentees czerpią od mentorów, także ci ostatni mogą wiele zyskać z kontaktu z obecnymi studentami: świeżą perspektywę, poznanie i ułatwienie zrozumienia wartości oraz aspiracji młodego pokolenia. Trzecią stroną w tej relacji jest uczelnia, która tworzy i organizuje przestrzeń spotkania obu grup, dostarcza inspiracji i merytorycznego wsparcia. W trudnych czasach, jakie mamy obecnie, służy także bazą etyczną – wartościami SGH, które mogą stać się punktem odniesienia zarówno dla pracy w indywidualnych parach, jak i dla spotkań na poziomie grupowym. Mentoring oparty o profesjonalizm, szacunek, współpracę w prawdzie i uczciwości może przynieść tylko dobre efekty. 

***
Program Mentoringowy SGH organizowany jest przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Samorząd Studentów SGH. Jednostką realizującą program od strony uczelni jest Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami. V edycja rozpoczęła się w grudniu 2021 r. i potrwa do czerwca 2022 r.

Więcej informacji można znaleźć na sgh.waw.pl/mentoring