JUSTYNA KOZERA
Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH