Doradca kariery – czasem jak radar, czasem jak megafon

Dwie osoby siedzące przy stole

Obecny świat, w tym rynek pracy, charakteryzuje się dużą zmiennością i umiarkowaną przewidywalnością. Funkcjonowanie w nim przypomina czasami poruszanie się we mgle, gdzie panuje ograniczona widoczność, a przez to i niepewność. 

W dzisiejszych czasach ze względu na ciągłe i szybkie zmiany technologiczne, gospodarcze i społeczno-
-polityczne trudno jest dostrzec długoterminowe trendy i przewidzieć wymagania zawodowe w przyszłości, a więc i perspektywy ścieżki kariery. Pomocny może okazać się doradca kariery, który podobnie jak radar ułatwi nawigowanie po nierozpoznanym terenie. Doradcy kariery SGH pomagają studentom kroczyć przez podlegające dynamicznym zmianom i pełne nieoczekiwanych zakrętów zawodowe drogi.

DORADCA KARIERY JAK RADAR

W czasie indywidualnych konsultacji dostępnych dla naszych studentów i absolwentów doradcy kariery SGH pomagają „zlokalizować” ich zawodowe cele i „wykryć” najlepsze dla nich ścieżki kariery, zupełnie jak radar, który identyfikuje obiekty w swoim zasięgu. 

Radar pomaga określić trasę i kierunek lotu oraz uniknąć przeszkód. Podobnie doradca zawodowy wspomaga studentów w planowaniu ich kariery oraz omijaniu pojawiających się przeszkód, takich jak brak odpowiednich dokumentów aplikacyjnych czy brak przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Radar skupia się na konkretnych obszarach, ignorując przy tym nieistotne sygnały. W podobny sposób doradca kariery pomaga skoncentrować uwagę studentów na ich mocnych stronach, posiadanych kompetencjach i pasjach, które mogą im pomagać w osiąganiu celów. 

Inną cechą radaru jest stały monitoring otoczenia oraz reakcja na zmiany i pojawiające się zagrożenia. Doradca kariery również śledzi zmiany na rynku pracy, by móc jak najlepiej wskazać studentom, jak można adaptować się do nowych warunków i wyzwań. Będąc w stałym kontakcie z firmami z Klubu Partnerów SGH, ma także możliwość na bieżąco aktualizować informacje o potrzebach, oczekiwaniach i ofertach kluczowych pracodawców, a następnie przekazywać je potencjalnym stażystom i pracownikom. 

W końcu, podobnie jak radar bezpiecznie prowadzi do portu, tak współpraca z doradcą kariery SGH zwiększa szanse na wyznaczenie odpowiednich celów zawodowych i ich skuteczną realizację. Doradca może bowiem pomóc w zwiększeniu samoświadomości danej osoby (np. poprzez analizę indywidualną Extended DISC), jej potrzeb i możliwości, jak również w procesie poszukiwania stażu lub pracy poprzez pomoc w wybraniu ofert stażu czy pracy, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. 

DORADCA KARIERY JAK MEGAFON

Doradcy kariery SGH działają nie tylko podczas indywidualnych spotkań na żywo czy – teraz już najczęściej – online, ale docierają także do szerszych grup odbiorców, przekazując istotne informacje związane z planowaniem i rozwojem kariery. Całkiem jak megafon. Czasem odbywa się to w ramach bezpośrednich kontaktów ze studentami podczas warsztatów czy na wydarzeniach, takich jak Dzień Kariery SGH i Studenckie Targi Pracy SGH. Nieco inną formą są przygotowywane przez doradcę i publikowane w mediach społecznościowych uczelni podcasty #5minut dla kariery, które mogą okazać się szczególnie przydatne dla tych, którzy szukają szybkich porad i wskazówek dotyczących drogi zawodowej. 

Wreszcie ostatnią, lecz wcale nie mniej ważną funkcją megafonu może być przekazywanie i wzmacnianie głosu innych osób. Doradca kariery gromadzi informacje z poszczególnych spotkań, dzięki czemu może dostarczyć ogólne, zbiorcze podsumowanie na temat potrzeb i wyzwań naszych studentów związanych ze stawianiem pierwszych i kolejnych kroków na zawodowych ścieżkach. Ta informacja zwrotna jest niezwykle przydatna do planowania i modyfikowania proponowanych inicjatyw, by jak najlepiej odpowiadały one na oczekiwania. 

Formy i sposób działania doradców kariery zmieniają się wraz z przeobrażającym się coraz szybciej otoczeniem. Coraz bardziej znacząca staje się ich rola we wspieraniu studentów i wyposażaniu ich w zasoby ułatwiające podróż przez nieznaną przyszłość zawodową niczym radary. Nie przestają jednak pełnić także roli „megafonu”, przekazując szeroko informacje związane z przestrzenią aktywności zawodowej, wskazówki dotyczące poruszania się po niej, motywując i wzmacniając na drodze do zawodowej satysfakcji. Parafrazując poetę, zawołam zatem na koniec: 
 

Niech każdy student pamięta,
że jest z doradcy druh Wasz szczery.
Kochajcie doradcę studenci 
i korzystajcie zeń ku wsparciu Waszej kariery.


JUSTYNA KOZERA, dyrektor Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH