Absolwenci i pracownik SGH na liście Digital Shapers 2022

zdjęcia portretowe czworga absolwentów SGH i jednego profesora w okrągłych ramkach na tle wnętrza jednej z auli SGH

Fundacja Digital Poland ogłosiła tegoroczną listy „Digital Shapers”, 15 liderów polskiej sceny cyfrowej, którzy „dzięki wizjonerskiej odwadze do eksperymentowania przyśpieszają rozwój cyfrowej gospodarki w Polsce”. W gronie laureatów i laureatek znalazł się dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, oraz kilkoro absolwentów i absolwentek naszej uczelni: Karol Górnowicz, Adam Niewiński, Jacek Świderski i Małgorzata Walczak.

Laureaci i laureatki listy, która powstała z inicjatywy Fundacji Digital Poland i ukazuje się już po raz piąty, zostali wybrani przez kapitułę Digital Academy spośród 200 kandydatów. W tym roku na jej czele w roli przewodniczącej stała Dominika Bettman, prezeska Microsoft Polska, firmy należącej do Klubu Partnerów SGH, a także absolwentka naszej uczelni.

Celem inicjatywy jest nie tylko wyróżnienie sukcesów polskich innowatorów, ale przede wszystkim inspirowanie kolejnych pokoleń do działań, które pozwolą nam stać się cyfrowym sercem Europy.

Nagradzani są w pięciu dziedzinach:

  • edukacja,
  • transformacja cyfrowa,
  • inwestycje,
  • innowacje i technologie,
  • wizjonerka bądź wizjoner.

To w tym ostatnim obszarze wyróżniono prof. Andrzeja Sobczaka, kierownika Zakładu Zarządzania IT w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej. Profesor został doceniony za promowanie automatyzacji procesów w przedsiębiorstwach (RPA) oraz demokratyzacji IT, czyli tworzenia przez biznes bez udziału IT półprofesjonalnych rozwiązań informatycznych.

Wszyscy trzej laureaci w dziedzinie inwestycji to absolwenci i absolwentki SGH. Są to:

Małgorzata Walczak, dyrektor inwestycyjna, PFR Ventures – nagrodzona za współtworzenie programu zielonych inwestycji w PFR Ventures. PFR Ventures zainwestował około 250 mln PLN w fundusze venture capital i growth equity, które sfinansują innowacyjne projekty ClimateTech.

Jacek Świderski, prezes Zarządu, Wirtualna Polska Holding S.A. – nagrodzony za budowę jednej z najdynamiczniej rozwijających się grup technologicznych w regionie oraz siedmiu inwestycji zrealizowanych w ramach Grupy w 2022 roku (Szallas & Audioteka).

Adam Niewiński, współzałożyciel i managing partner, OTB Ventures – nagrodzony za zebranie środków do kolejnego funduszu (o wysokości przekraczającej 150 mln EUR) oraz bardzo udane inwestycje w 2022 roku, w szczególności kolejną rundę inwestycyjną w ICEYE.

Wreszcie dziedzina szczególnie bliska uczelni, czyli edukacja. W niej nagrodzono Karola Górnowicz, prezesa Skriware – za wprowadzenie do polskich oraz zagranicznych szkół innowacyjnych narzędzi do edukacji STEAM.

Wszystkim laureatom i laureatkom serdecznie gratulujemy!