Realna kariera w zdalno-hybrydowym świecie

Pandemia jeszcze mocniej uwidoczniła, na co stawia współczesny rynek pracy.

Kiedy w majowym numerze „Gazety SGH” pisaliśmy o Centrum Kariery online, nie mieliśmy w gruncie rzeczy wątpliwości, że wymuszone niespodziewanymi okolicznościami zmiany nie są tylko tymczasowym rozwiązaniem, ale wejściem w nowy sposób dostarczania usług związanych ze wsparciem kariery studentów i absolwentów. W nowy rok akademicki wkraczamy z propozycjami, które są odpowiedzią na potrzeby widoczne w dynamicznie zmiennej, cyfrowej i w coraz większym stopniu nieprzewidywalnej rzeczywistości.

Stuningowany rynek pracy

– Określiłabym obecny rynek pracy raczej słowem stuningowany niż zawirusowany – mówi Kinga Strzelecka, doradca kariery SGH. Ofert pracy jest mniej, i zarówno pracodawcy, jak i pracownicy są ostrożniejsi i bardziej zachowawczy w swych rekrutacyjnych działaniach, niż miało to miejsce przed pandemią. Ponadto w kwestii wynagrodzeń także obserwujemy tendencję do zamrażania płac. Jednakże o marazmie czy totalnej stagnacji mówić na razie nie możemy. Jest bowiem bardzo wiele branż, które w pandemicznej rzeczywistości radzą sobie bardzo dobrze, np. branża e-commerce, spożywcza, logistyczna, usług kurierskich, nowych technologii IT, obsługa klienta czy sprzedaż. – Pandemia jeszcze mocniej uwidoczniła, na co stawia współczesny rynek pracy: gotowość do przekwalifikowania się oraz zdolność do szybkiego nabywania nowych kompetencji – mówi doradca. Na taką rynkową „zwinność kompetencyjną” chcemy przygotowywać studentów m.in. podczas konsultacji indywidualnych.

Proaktywnie z doradcą online

Od połowy marca br. konsultacje z uczelnianym doradcą kariery odbywają się za pośrednictwem aplikacji MS Teams lub telefonicznie. Na brak chętnych do skorzystania z tych opcji doradca nie narzeka – online’owa forma konsultacji cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony studentów. Doceniają oni nie tylko możliwość elektronicznej analizy CV, symulacji rozmowy rekrutacyjnej czy wsparcia w planowaniu kariery, ale również dostępne godziny konsultacji, rozszerzone o terminy w godzinach późnopopołudniowych i wieczornych. Doradca zauważa, że wiele młodych osób, które podejmują pracę nad budowaniem swej ścieżki kariery nie pyta „czy?” (Czy znajdę pracę? Czy dotknie mnie bezrobocie? Czy sobie poradzę w nowej rzeczywistości?), tylko „jak?” (Jak mogę zwiększyć swoje szanse rekrutacyjne? Jak mogę zainteresować pracodawcę? Jak mogę przygotować się na różne scenariusze pandemicznej rzeczywiści rynkowej?). – Na tym właśnie polega proaktywne podejście, które staramy się wspierać różnymi działaniami Centrum – mówi doradca kariery. Jednym z nich jest dostęp do nowoczesnych, profesjonalnych analiz stylów zachowań i preferencji.

Ku lepszym decyzjom przez samopoznanie

Możliwość zdalnego przystąpienia do Analizy Indywidualnej Extended Disc i omówienia jej wyników z certyfikowanymi konsultantami z naszego Centrum to nowość, która pojawia się od jesieni tego roku. Analiza behawioralna Extended Disc to w pełni zwalidowana metoda diagnozy, która wykorzystuje jako podstawę teoretyczną czterostrefowy model ludzkich zachowań, zbudowany w oparciu o teorię Carla Gustava Junga. Autorski algorytm, odpowiedzialny za wyniki analiz, został stworzony przez fińską firmę FinxS Oy Ltd. w latach 90. i jest wykorzystywany w ponad 77 krajach na całym świecie; w Polsce skorzystało z niego dotąd ponad 1500 firm. Analiza dostarcza respondentowi informacji o jego preferowanych sposobach zachowania, identyfikuje mocne strony oraz potencjalne obszary do doskonalenia, co pozwala lepiej rozumieć sposoby własnego działania i podejmować lepsze decyzje. – Cieszę się, że oferta Centrum Kariery jest poszerzona o Extended Disc. Jest to nowoczesne narzędzie biznesowe, bardzo cenione i rozpoznawalne na całym świecie. Jego główną zaletą jest wspieranie rozwoju zarówno osób indywidualnych, jak i zespołów – mówi Kinga Strzelecka. – Co niezwykle istotne w obecnych okolicznościach, można z niego skorzystać online – dodaje. Informacje o tym, jak skorzystać z analizy, będzie można znaleźć na stronach Serwisu Kariera https://kariera.sgh.waw.pl, który wkrótce zyska nową odsłonę. Zmieniona szata graficzna, nowoczesne rozwiązania technologiczne i nowy układ treści mają ułatwić studentom wyszukiwanie ofert pracy i staży oraz innych praktycznych informacji związanych z planowaniem i rozwojem kariery.

Poradnik, podcasty i inne projekty

Poza usługami doradztwa dotyczącego kariery i możliwością skorzystania z analizy behawioralnej oraz Serwisu Kariera Centrum w semestrze zimowym przygotowuje szereg innych inicjatyw wspierających planowanie i rozwój kariery. Będziemy kontynuować cykl podcastów #5minutdlakariery. Pierwsze odcinki, które ukazały się wiosną, zostały bardzo dobrze przyjęte przez studentów (liczba odsłuchań była duża). W przygotowaniu są kolejne, a następnego można spodziewać się jeszcze w październiku. W październiku także poznamy tegoroczny „Poradnik kariery”, przygotowywany już po raz czwarty wspólnie z Centrum Współpracy z Biznesem specjalnie dla studentów i studentek SGH. W tym roku będzie miał postać  strony internetowej, na której artykuły są uzupełnione materiałami multimedialnymi – filmikami, podcastami itp. pochodzącymi od firm z Klubu Partnerów SGH. Mamy nadzieję, że w atrakcyjny i przystępny sposób zaznajomią studentów z wybranymi tematami, dotyczącymi planowania swojego zawodowego rozwoju i zdobywania praktycznych doświadczeń podczas współpracy z przedsiębiorstwami i innymi organizacjami. Tak jak w latach poprzednich launch Poradnika odbędzie się podczas specjalnego Dnia, który w tym roku będzie oczywiście w wersji online. Na przełomie października i listopada ruszy rekrutacja do IV edycji Programu Mentoringowego SGH, a jego start będzie miał miejsce na początku grudnia. Tak jak wszystkie pozostałe inicjatywy także i ta będzie w formule online. Pod koniec listopada czeka nas kolejna akcja elektronicznej analizy CV. Na odbywające się w ciągu tygodnia ekspresowe informacje zwrotne spłynęło ostatnim razem blisko 100 dokumentów rekrutacyjnych. Przed końcem roku na pewno odbędzie się również 8. edycja „Tygodnia z doradcami kariery” z firm partnerskich SGH, która już wiosną przetestowała się w formule online, odpowiadającej zarówno studentom, jak i pracodawcom. 

Oswajane nieznane

Duża zmienność i ograniczona przewidywalność towarzyszą nam od wiosny i wiele wskazuje na to, że pozostaną z nami na długo. Wszyscy uczymy się poruszania w nowej rzeczywistości, starając się podejmować jak najlepsze decyzje w oparciu o dostępne w danym momencie informacje, gotowi do ich szybkiej modyfikacji w razie konieczności. Inicjatywy, które oferujemy student(k)om, mają także ich (je) wspierać w świadomym, konsekwentnym, a jednocześnie elastycznym planowaniu i realizowaniu własnej zawodowej drogi – mogą opierać się o wiedzę o pracodawcach i ich oczekiwaniach, wiedzę o sytuacji na rynku pracy, dostępnych opcjach rozwoju kompetencji i wreszcie – o sobie samych. Wydaje się, że w połączeniu ze wspomnianą na początku studencką proaktywnością szanse na efektywną i satysfakcjonującą realizację projektu „moja kariera” są duże.  

SERWIS KARIERA SGH