Raport Constructive Approach to Smart Technologies w ramach AI Lab

okładka raportu z napisem: CAST

W grudniu 2023 r. w ramach działającego w SGH AI Lab opublikowano raport „Constructive Approach to Smart Technologies” (CAST). Celem projektu, finansowanego  przez organizację Global Partnership for Artificial Intelligence, jest wypracowanie najlepszych wzorców wdrażania rozwiązań wykorzystujących metody sztucznej inteligencji.

W odpowiedzi na rozwijający się krajobraz technologii cyfrowych i rosnącą złożoność rozwiązań programowych opartych na sztucznej inteligencji projekt CAST proponuje jednolite ramy gromadzenia najlepszych praktyk związanych z rozwojem rozwiązań opartych na AI. Motorem tego przedsięwzięcia jest globalna cyfryzacja i sztuczna inteligencja, zarówno w wymiarze horyzontalnym (tj. obejmującym nowe branże), jak i wertykalnym (tj. infiltrującym istniejące przypadki użycia).

Praktyki odpowiedzialnego projektowania są dobrze ugruntowane w branżach takich jak przemysł lotniczy i farmaceutyczny. Wraz z pojawieniem się autonomicznych systemów opartych na sztucznej inteligencji, które współistnieją z ludźmi, zarządzają złożonymi infrastrukturami lub dostarczają krytycznych spostrzeżeń na potrzeby ważnych decyzji podejmowanych przez ludzi, istotne jest to, w jaki sposób projektowane i budowane są te rozwiązania.

Dobra inżynieria jest podstawą odpowiedzialnego projektowania. Jednak na tym odpowiedzialność się nie kończy. Ostatecznym celem jest zapewnienie ram do tworzenia bezpiecznych, przejrzystych, skalowalnych i etycznych systemów oprogramowania opartych na sztucznej inteligencji, które mogą prosperować w dynamicznej erze cyfrowej.

W ramach projektu przewidywana jest publikacja książki oraz stworzenie portalu internetowego, który będzie mógł być wykorzystywany w trakcie zajęć dydaktycznych dotyczących wdrażania technologii AI w biznesie.

W ostatnich latach prawie codziennie wszyscy otrzymujemy informacje o postępach w zakresie metod uczenia maszynowego i technologii cyfrowych. Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji i platform cyfrowych jest obecnie jednym z najważniejszych trendów transformujących gospodarkę.

AI Lab jest jednostką naukową, której celem jest integracja pracowników SGH zainteresowanych tematyką sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej w gospodarce. Naszą ambicją jest zapewnienie, żeby SGH była liczącym się ośrodkiem badawczym i opiniotwórczym w tym zakresie na scenie polskiej i międzynarodowej.

Głównym ekspertem odpowiedzialnym za przygotowanie raportu jest Borys Stokalski będący przedstawicielem Polski w organizacji Global Partnership for Artificial Intelligence w obszarze Future of Work. Projekt realizowany jest w SGH pod kierownictwem mgr. Daniela Kaszyńskiego w AI Lab, którego dyrektorem jest prof. dr hab. Bogumił Kamiński.

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z metodyką CAST zapraszamy do kontaktu.

Raport CAST