Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w rolnictwie – I kwartał 2023

Ciągnik pracujący na polu [<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/niesamowite-ujecie-ciagnika-pracujacego-na-polu_10722491.htm#query=rolnictwo%20wiosn%C4%85&position=3&from_view=search&track=ais">Obraz autorstwa wirestock</a> na Freepik]

Pogłębienie się dekoniunktury w polskim rolnictwie. W pierwszym kwartale 2023 r. wartość wskaźnika koniunktury rolnej (IRGAGR) obniżyła się – w porównaniu z IV kwartałem 2022 r. – o 2,3 pkt, do wysokości -23,1 pkt. Pogorszenie się koniunktury jest zgodne z rytmem sezonowych zmian produkcji rolnej, uwarunkowanym porami roku, pogłębia jednak trwającą już blisko 2 lata dekoniunkturę w polskim rolnictwie. Spadek wartości IRGAGR jest skutkiem pogarszającej się sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych, wynikającej ze spadku wielkości produkcji i cen skupu głównych produktów rolnych. Rolnicy nie przewidują poprawy swojej sytuacji finansowej w kolejnym kwartale.

Wskaźnik koniunktury w rolnictwie

wskaźnik koniunktury w rolnictwie I kwartał 2023 r.

W wynikach styczniowego i lutowego badania widać jednak pewne oznaki zakończenia dekoniunktury. Zmiana rok do roku wartości wskaźnika jest dodatnia po raz pierwszy od III kwartału 2021 r. Wzrosły również – w porównaniu z IV kwartałem ub.r., a w niektórych przypadkach także w porównaniu z poziomami sprzed roku – wartości sald dot. zakupów obrotowych środków produkcji i nakładów inwestycyjnych. Symptomy wyczekiwanego przełamania tendencji spadkowej widoczne są jednak przede wszystkim w poprawie nastrojów rolników. Mierzący je wskaźnik zaufania zwiększył swoją wartość o 9,9 pkt. Takiego wzrostu nie obserwowaliśmy od III kwartału 2020 r., który przyniósł odprężenie polskiej gospodarce, również rolnej, po kryzysie covidowym.

Drugi kwartał roku jest zazwyczaj okresem sezonowego ożywienia w rolnictwie. Sprzyjające czynniki sezonowe i sygnalizowana przez niektóre wskaźniki wyprzedzające poprawa w otoczeniu makrogospodarczym powinny przynieść polepszenie koniunktury rolnej w kolejnym kwartale.

 


Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH:
Koniunktura w rolnictwie. I kwartał 2023 (Badanie okresowe nr 138)

Badanie przeprowadzone w styczniu i lutym 2023 r. na próbie 2288 gospodarstwach rolnych.