Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w przemyśle (listopad 2023)

maszyna i snop światła padający od spawanego przedmiotu

Kolejny miesiąc poprawy koniunktury jest zjawiskiem nietypowym dla jesieni. W listopadzie wskaźnik koniunktury (IRGIND) zwiększył swoją wartość o 1,1 pkt i wynosi -3,9 pkt, o 8,7 pkt więcej niż przed rokiem.

wykres przedstawiający na dwóch osiach koniunkturę w przemyśle - listopad 2023

O poprawie koniunktury informują firmy prywatne i publiczne. Wartość wskaźnika dla sektora prywatnego wynosi 2,4 pkt, o 8,2 pkt więcej niż przed miesiącem i 15,1 pkt więcej niż przed rokiem. Dla sektora publicznego wartość wskaźnika wzrosła o 2,7 pkt w ciągu miesiąca i wynosi 9,1 pkt. Jest wyższa niż przed rokiem o 17,5 pkt.

W przekroju wg głównych grup produktowych poprawę koniunktury w listopadzie odnotowali wszyscy producenci, poza wytwórcami nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Wartość wskaźnika dla tej grupy zmalała o 3,3 pkt, do poziomu -4,3 pkt. W przekroju wg wielkości zatrudnienia poprawę koniunktury odnotowały tylko przedsiębiorstwa zatrudniające od 251 do 500 pracowników. Największy spadek wartości wskaźnika, o 4,8 pkt, odnotowano dla zakładów o zatrudnieniu do 50 pracowników. W przekroju regionalnym koniunktura pogorszyła się w trzech makroregionach: centralnym (o 9,9 pkt), wschodnim (o 13,7 pkt) i województwie mazowieckim (o 2,9 pkt).

W porównaniu z październikiem wzrosły poziomy produkcji, zamówień ogółem i zatrudnienia. Zwiększył się poziom zapasów wyrobów gotowych. Ponownie obniżył się poziom cen producentów. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw nie zmieniła się, natomiast w dalszym ciągu poprawiają się nastroje w przemyśle przetwórczym. Spodziewana jest poprawa ogólnej kondycji gospodarki polskiej w najbliższym okresie.
W ciągu kwartału nieznacznie zwiększył się poziom produkcji na eksport oraz względne z niej korzyści. Wzrosła także konkurencyjność polskich towarów na rynkach zagranicznych.

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH: Koniunktura w przemyśle. Listopad 2023 (Badanie okresowe nr 422).