Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w przemyśle – lipiec 2023

element spawany w zakładzie przemysłowym

W lipcu 2023 r. koniunktura w przemyśle przetwórczym ponownie się pogorszyła. Wartość wskaźnika koniunktury (IRGIND) wynosi -4,4 pkt, o 4,0 pkt mniej niż czerwcu, lecz o 7,8 pkt więcej niż przed rokiem.

koniunktura w przemyśle - lipiec 2023

O pogorszeniu się koniunktury informują firmy prywatne i publiczne. Wartość wskaźnika dla sektora prywatnego wynosi -5,8 pkt, o 4,2 pkt mniej niż przed miesiącem, lecz o 6,9 pkt więcej niż przed rokiem. Dla sektora publicznego wartość wskaźnika zmalała o 0,6 pkt w ciągu miesiąca i wynosi 13,9 pkt. Jest jednak wyższa niż przed rokiem o 16,6 pkt.

W przekroju wg głównych grup produktowych poprawę koniunktury w lipcu odnotowali tylko producenci dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. Wartość wskaźnika dla tej grupy zwiększyła się o 10,7 pkt. W pozostałych grupach koniunktura pogorszyła się. W przekroju wg wielkości zatrudnienia pogorszenia się koniunktury nie odnotowały tylko przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 pracowników. Największy spadek wartości wskaźnika, o 7,6 pkt, zanotowano dla zakładów produkcyjnych o zatrudnieniu od 51 do 250 pracowników. W przekroju regionalnym koniunktura pogorszyła się w makroregionach: wschodnim (o 4,5 pkt), południowo zachodnim (o 7,4 pkt) i północnym (o 18,3 pkt).

W lipcu obniżyły się wielkości produkcji i zamówień (krajowych i eksportowych). Poziom zapasów wyrobów gotowych nie zmienił się. Wzrosły poziomy cen producentów i zatrudnienia. Pogorszyła się sytuacja finansowa zakładów przemysłowych. Poprawiły się jednak ich oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej (tylko przedsiębiorstw prywatnych).

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH:
Koniunktura w przemyśle. Lipiec 2023 (Badanie okresowe nr 418).