Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w przemyśle - czerwiec 2023

maszyny ciężkie w fabryce

Koniunktura w przemyśle przetwórczym poprawiła się. W czerwcu wartość wskaźnika koniunktury (IRGIND) zwiększyła się. Obecnie wynosi -0,4 pkt, o 11,3 pkt więcej niż maju i o 8,2 pkt więcej niż przed rokiem. O poprawie koniunktury informują firmy prywatne i publiczne.

wykres

Wartość wskaźnika dla sektora prywatnego wynosi -1,6 pkt, o 9,5 pkt więcej niż przed miesiącem i 9,2 pkt więcej niż przed rokiem. Dla sektora publicznego wartość wskaźnika wzrosła o 36,3 pkt w ciągu miesiąca i wynosi 14,5 pkt. Jest jednak niższa niż przed rokiem o 5,9 pkt.

W przekroju wg głównych grup produktowych poprawę koniunktury w czerwcu odnotowali producenci ze wszystkich grup. Najbardziej poprawiła się koniunktura w produkcji dóbr inwestycyjnych (wartość IRGIND zwiększyła się o 15,4 pkt). W przekroju wg wielkości zatrudnienia pogorszenie się koniunktury (o 2,0 pkt) zanotowały tylko przedsiębiorstwa zatrudniające od 251 do 500 pracowników. Największy wzrost wartości wskaźnika, o 31,2 pkt, odnotowano zaś dla największych zakładów produkcyjnych, o zatrudnieniu ponad 500 pracowników. W przekroju regionalnym koniunktura pogorszyła się tylko w makroregionie południowo zachodnim (o 2,8 pkt). Najbardziej poprawiła się koniunktura w makroregionie północnym (o 17,7 pkt). Najwyższą wartość, 1,4 pkt, wskaźnik przyjął dla makroregionu wschodniego, najniższą, -19,5 pkt, dla województwa mazowieckiego.

W ciągu miesiąca odnotowano wzrost poziomów produkcji i zamówień, zarówno ogółem jak i eksportowych. Zmalały zapasy wyrobów gotowych i ich ceny. Wzrósł poziom zatrudnienia i poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Poprawiły się także oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej (ale tylko w opinii przedsiębiorstw publicznych).

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH:
Koniunktura w przemyśle. Czerwiec 2023 (Badanie okresowe nr 417).