Indeks Zdrowych Miast 2023 – na podium Warszawa, Bielsko-Biała i Sopot

grafika przedstawiająca widok na staw z fontanną i podpis Indeks Zdrowych Miast 2023, poniżej loga instytucji

Zgodnie z wynikami ogólnego zestawienia Indeksu Zdrowych Miast 2023, to Warszawa jest miastem, gdzie żyje się najlepiej. Stolica utrzymała miano lidera z 2022 roku. Miejsce drugie zajęło Bielsko-Biała (skok w górę z miejsca 23.) i Sopot, który z miejsca dziewiątego wspiął się na trzecie.

Miasta zostały ocenione w ośmiu kategoriach:

  • zdrowie,
  • ludność,
  • usługi komunalne i społeczne,
  • edukacja,
  • mieszkalnictwo,
  • środowisko,
  • infrastruktura
  • przestrzeń.

Poza głównym zestawieniem, w każdej z ośmiu kategorii wyłoniono miasto, najlepiej spełniające kryteria sektorowe. Pozycję lidera w obszarze dbania o środowisko utrzymał Sopot, który również objął prowadzenie w obszarze mieszkalnictwa. Edukacją najlepiej zajmuje się Kraków, a Warszawa skutecznie zarządza zdrowiem. W kategoriach ludność oraz usługi komunalne i społeczne pierwsze miejsce zajął Rzeszów. Najlepiej o infrastrukturę dba Krosno, natomiast o obszar przestrzeni Chorzów.

grupa osób stojąca podczas gali Indeksu Zdrowych Miast na OEES 2023

Ogłoszenie wyników Indeksu Zdrowych Miast i gala wręczenia nagród dostępna poniżej w serwisie YouTube.
 

Gala inaugurująca 2. edycję Indeksu Zdrowych Miast odbyła się 21 listopada br. w pierwszym dniu Open Eyes Economy Summit 2023 w Krakowie. Podczas wydarzenia liderom zestawienia wręczono nagrody.

Po oficjalnym ogłoszeniu wyników, z udziałem prezeski Grupy LUX MED Anny Rulkiewicz i rektora SGH Piotra Wachowiaka odbyła się sesja „Indeks Zdrowych Miast – współpraca na rzecz lepszej jakości życia w mieście”.

Moderatorem sesji był Łukasz Niewola – dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju w Grupie LUX MED, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak – profesorka SGH i prorektorka ds. nauki, członkini Rady Programowej OEES, Andrzej Guła – prezes Zarządu, Polski Alarm Smogowy oraz liderzy Indeksu Zdrowych Miast.

grupa osób dyskutuje podczas panelu

„Wsparcie ludzi w lepszym i zdrowszym życiu to jeden z elementów misji, jaką realizuje Grupa LUX MED. Dlatego tworzenie Indeksu Zdrowych Miast jest dla nas niezwykle ważną inicjatywą, dzięki której realnie wspieramy samorządy w weryfikowaniu wprowadzanych praktyk podnoszących jakość życia mieszkańców, ale przede wszystkim pokazujemy ludziom, jak działają polskie miasta, którymi obszarami mogą się poszczycić, a nad którymi muszą jeszcze popracować. Kontynuacja inicjatywy Indeksu to dowód na nasze zaangażowanie w poprawę kondycji miast i działania na rzecz społeczeństwa oraz środowiska" – mówi prezeska Grupy LUX MED.

Druga edycja Indeksu Zdrowych Miast powstała we współpracy Grupy LUX MED, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej i Open Eyes Economy Summit (OEES).

„Open Eyes Economy Summit zwraca uwagę na zdrowie mieszkańców, ponieważ jest ono ważną składową dla wzrostu gospodarczego. Zdrowe społeczeństwo aktywnie uczestniczy w rynku pracy, umacniając pozycję danego miasta. Wzajemne relacje zdrowia i ekonomii to aspekt, który kieruje nas do stawiania dobrostanu publicznego jako priorytetowej wartości wpływającej na zrównoważony rozwój miejski. Dlatego tak istotne jest, aby wyniki Indeksu Zdrowych Miast rozprzestrzeniały się po Polsce, a samorządy mogły czerpać wiedzę na temat stanu swojego miasta" – podkreśla prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP.

Indeks prezentuje warunki życia w 66 polskich miastach na prawach powiatu. Dzięki tej analizie samorządy mogą zweryfikować wprowadzane praktyki i ich realny wpływ na jakość życia mieszkańców. Głównym celem inicjatywy jest zobrazowanie podejścia polskich miast do kwestii związanych ze zdrowiem i dobrostanem mieszkańców. Publikacja to zbiór informacji o inwestycjach i działaniach, jakie samorządy wdrażają, tworząc zrównoważoną przestrzeń miejską.

„Odpowiedzialność za współczesny świat spoczywa na barkach wszystkich ludzi, bo to my odpowiadamy za eksploatację planety. Negatywny wpływ na zmiany klimatyczne i nieodpowiednie gospodarowanie zasobami prowadzi do nieodwracalnych zmian w środowisku. Dlatego tak ważne jest podjęcie kroków, również przez włodarzy, mieszkanki i mieszkańców miast, w kierunku poprawy kondycji naszej planety i zdrowia" – wskazuje dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

Warszawa będąca jednocześnie liderem całego Indeksu Zdrowych Miast, może poszczycić się również drugim miejscem na podium w kategorii edukacja. Średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki, który osiągnęli uczniowie w Warszawie to aż 61,7 pkt. Stolica nieprzypadkowo otrzymała też pozycję liderki w zdrowiu, bo właśnie tutaj mieszkańcy mieli dostęp do rekordowej liczby 287 działań profilaktycznych. Wysoko plasuje się również w sektorze ludność – mediana wieku mieszkańca Warszawy to 40,7 lat, a liczba zgonów ogółem, a także zgonów z powodów nowotworów na 100 tys. osób jest zdecydowanie poniżej średniej 66 badanych miast.

Bielsko-Biała znalazło się na drugim miejscu nie tylko w rankingu ogólnym, ale również w kategorii przestrzeń. W tym mieście wydatki na utrzymanie zieleni wyniosły ponad 75 tys. zł/ha.

Sopot, znany wszystkim jako popularny wakacyjny kurort, jak się okazuje to równie dobre miejsce do codziennego życia. Jest liderem w kategoriach mieszkalnictwo i środowisko. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości, gdyż w Sopocie znajduje się aż 74,3 km dróg rowerowych, a ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi przez przemysł i oczyszczalnie ścieków wyniosły zero kilogramów na rok. Ponadto aż 20% powierzchni miasta zajmują tereny zielone.

Choć nie znalazł miejsca na podium w ogólnym rankingu, sukcesem może poszczycić się także Rzeszów, który ponownie zajął pierwsze miejsca w kategoriach ludność oraz usługi komunalne i społeczne. W Rzeszowie odnotowano najniższą medianę wieku, wynoszącą 39,8 lat. Rzeszów przyciąga również nowych mieszkańców. W 2022 r. odnotował najwyższe dodatnie saldo migracji osób w wieku produkcyjnym na 1 tys. ludności. Tym samym stolica Podkarpacia znalazła się w gronie zaledwie siedmiu miast, które w całym zestawieniu mogą pochwalić się dodatnim wynikiem w tym obszarze. Rzeszów świeci też przykładem w kategorii usługi komunalne i społeczne, oferując swoim mieszkańcom ponad 20 obiektów sportowych przypadających na 100 tys. osób.

Raport Indeks Zdrowych Miast 2023 dostępny jest na stronie.

O Indeksie w Studiu SGH-„Pulsu Biznesu" rozmawiamy z:

wiceprezydent Warszawy Renatą Kaznowską

prezeską Grupy LUX MED Anną Rulkiewicz