Zmarł Marek Goliszewski, absolwent SGH, założyciel i prezes BCC

Na zdjęciu Marek Goliszewski

W wieku 69 lat zmarł w Warszawie Marek Goliszewski, założyciel i prezes Business Centre Club (BCC), który poinformował o jego śmierci w dniu 30 kwietnia.

Marek Goliszewski ukończył w 1975 r. Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), a następnie studia podyplomowe w zakresie nauk politycznych i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 1979 r. był związany z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i udzielał się jako dziennikarz. Po wprowadzeniu stanu wojennego został zwolniony z pracy i działał w podziemiu.

Po upadku komunizmu zaangażował się w proces przemian. W 1991 r. z jego inicjatywy został powołany do życia Business Centre Club, którego był prezesem. Był też założycielem i pierwszym przewodniczącym Rady Przedsiębiorczości (w 2021 r. wybrany ponownie na jej szefa). W latach 2002–2008 był wiceprzewodniczącym Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. W 2010 r. objął funkcję prezesa Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.

Pozostawił po sobie bogaty dorobek dziennikarski, opublikował książkę „Stąd do przyszłości”. Był inicjatorem Akcji Społecznej „Podziel się sukcesem” adresowanej do ludzi skrzywdzonych przez los. Aktywnie uprawiał sport – w 1973 r. reprezentował Polskę w zapasach.

W osobie Marka Goliszewskiego polskie środowisko biznesowe traci aktywnego promotora przedsiębiorczości, a SGH w Warszawie – absolwenta, które dokonania są wysoko cenione w kraju i za granicą.

Rodzinie i bliskim Marka Goliszewskiego władze uczelni i cała społeczność akademicka składa wyrazy głębokiego współczucia.