Stypendium na rzecz wsparcia najzdolniejszych studentów przyznane ponownie

Magdalena Niczyporuk otrzymała stypendium dla studenta lub studentki pierwszego roku studiów magisterskich, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen ze studiów licencjackich ukończonych w SGH.

Pani Małgorzata Mejer zrezygnowała z wynagrodzenia członka rady uczelni, fundując stypendium na rzecz idei wsparcia najzdolniejszych studentów, realizujących oba stopnie studiów w SGH. Pierwsza kadencja rady (2019-2020) trwa osiemnaście miesięcy, a więc stypendium zostało przyznane dwukrotnie – na rok akademicki 2019/2020 (stypendystką została Patrycja Lasek), oraz 2020/2021. Stypendium otrzymała studentka kierunku Finanse i Rachunkowość Magdalena Niczyporuk.

1 marca 2021 r., rektor SGH prof. Piotr Wachowiak wręczył wyróżnionej dyplom, gratulując doskonałych wyników w nauce oraz życząc wielu sukcesów w kolejnych latach studiów.

– Bardzo się cieszę, że są wśród nas młodzi, zdolni i ambitni ludzie, mocno związani z uczelnią. Nasi studenci to dla nas ogromny powód do dumy – dodał rektor. 

Gratulujemy.