„Dyktando SGH 2022” wygrała studentka Alicja Reindl [w artykule tekst dyktanda]

diw kobiety i dwóch mężczyzn stoi na tle ścianki z napisem SGH; jedna z kobiet trzyma dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie ortograficznym

3. edycję konkursu ortograficznego „Dyktando SGH 2022”, organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Języka Polskiego, wygrała studentka Alicja Reindl. Drugie miejsce ex aequo zajęli: Julia Russel, Piotr Szumski, prof. Andrzej Torój i Aleksandra Wajs. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Autorem dyktanda jest profesor Radosław Pawelec, kierownik Katedry Języka Mediów na Uniwersytecie Warszawskim, autor m.in. Dyktanda Urzędowego i poprzedniej edycji Dyktanda SGH, organizator akcji „Prawniczy mistrz ortografii”.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury pod przewodnictwem dr Magdaleny Wanot-Miśtury, pomysłodawczyni i współorganizatorki Dyktanda SGH, prezes zarządu Fundacji Języka Polskiego i pracowniczki Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody: czytniki e-book oraz książki.

Poniżej tekst tegorocznego dyktanda:

Prezydent z SGH

22 grudnia tego roku będziemy obchodzili setną [100.] rocznicę objęcia urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Stanisława Wojciechowskiego, wieloletniego wykładowcę w Wyższej Szkole Handlowej, od 1933 roku przemianowanej na Szkołę Główną Handlową.

Stanisław Wojciechowski objął najwyższy urząd w chwili naprawdę dramatycznego zwrotu naszych dziejów, po zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza. W pierwszym orędziu zwracał się do rodaków słowami: „Ponury cień padł na odradzającą się państwowość polską, na moralne podstawy naszego życia zbiorowego. Nienawiść wytwarza niepokój i nieład, rujnuje życie rodzin i państwa”. W czasie jego prezydentury dzięki Ustawie [ustawie] z dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej udało się wyhamować spadek wartości waluty, dokonać jej zmiany i pokonać hiperinflację.

Na pewno nie mniej niecodzienne były okoliczności jego rezygnacji, gdy po niespełna trzyipółletnim okresie sprawowania urzędu, 15 maja 1926 roku, zdecydował się ustąpić, by nie pchnąć kraju do wojny domowej. Do końca życia nosił w sercu żal do Józefa Piłsudskiego, swego dawnego niby-przyjaciela, o dokonanie zamachu majowego.
Z pochodzenia był kaliszaninem i Wielkopolaninem, ze względu na miejsce zamieszkania bardziej warszawianinem i Mazowszaninem. Jego rodzina była niezamożna, ale mogła poszczycić się arcydługimi, sięgającymi XV wieku tradycjami rycerskimi. Studiował na Wydziale Fizyko-Chemicznym Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Stanisław Wojciechowski, pół spółdzielca, a pół uczony, prowadził wykłady z teorii i praktyki kooperacji, a następnie historii ruchu spółdzielczego. W swych działaniach ekstrasolidny i rzetelny, nie potrafił współdziałać i nie robił niczego szast-prast. Jest autorem wielu publikacji, m.in. Historia spółdzielczości polskiej do roku 1914 czy [teraz jeden tytuł] Spółdzielnie rolnicze. Jakie być mogą i powinny w Polsce według wzorów zagranicznych. Superważną częścią jego życia była działalność społeczna. Był współredaktorem quasi-rewolucyjnego pisma „Robotnik”, następnie periodyków spółdzielczych, jak „Społem”; publikował także w wydawnictwie Gebethner i Wolff.

Zdaniem niektórych Wojciechowskiemu jako prezydentowi brakowało charyzmy, zdaniem innych jego prostota i nieobnoszenie się z urzędem były bardzo właściwe w nie najłatwiejszej sytuacji kraju. Za młodu półsocjalista, w dojrzałych latach wyznawca wartości stricte religijnych, był człowiekiem niezwykłego charakteru. W czasie wojny hitlerowcy zaoferowali, że w zamian za podpisanie oświadczenia o nielegalności polskiego rządu na uchodźstwie zwolnią jego syna, aresztowanego przez Gestapo [gestapo]. Odmówił, syn zmarł w obozie Auschwitz-Birkenau.  

Prezydent był kawalerem Orderu Orła Białego. Zmarł 9 kwietnia 1953 roku. Pogrzeb był skromny, ówczesne władze bynajmniej nie uhonorowały go wieńcem chwały. Grób jego, żony i syna znajduje się na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W styczniu bieżącego roku [br.] Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej przygotowała poświęconą jego dokonaniom i pamięci wystawę „Stanisław Wojciechowski. Prezydent z SGH”.

W konkursie wzięło udział 100 osób, które jako pierwsze wypełniły formularz rejestracyjny. Do konkursu mogli przystąpić członkowie społeczności SGH: studenci, doktoranci, pracownicy, absolwenci, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH oraz przedstawiciele przedsiębiorstw wchodzących w skład Klubu Partnerów SGH.

W konkursie nie mogli wziąć udziału studenci ani absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, ani pracownicy naukowi z tego zakresu. W konkursie nie mogli także uczestniczyć zwycięzcy (trzech pierwszych miejsc) którejkolwiek edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego „Dyktando” ani zwycięzcy (zdobywcy trzech pierwszych miejsc) konkursu ortograficznego „Dyktando SGH 2019".

Po dyktandzie w auli głównej SGH wykład „Doedukuj się! – czyli dlaczego błędy językowe tak bardzo nas drażnią” wygłosiła Paulina Mikuła, absolwentka filologii polskiej na UW, vlogerka, konferansjerka. Od 8 lat prowadzi językowy kanał w serwisie YouTube pt. „Mówiąc Inaczej”, który jest najpopularniejszym w Polsce vlogiem o tej tematyce. W kwietniu 2016 roku ukazała się jej pierwsza książka poświęcona zagadnieniom językowym pod tytułem „Mówiąc Inaczej”. Jesienią 2020 wydała „LiteraTOURę”, czyli zbiór 150 felietonów na temat polskich książek.