„Cicha przerwa” w SGH

grupa osób stoi w auli uczelni, w tle widać flagi polską, ukraińską, UE i flagę SGH

21 marca br. o godz. 11.30 w Auli Spadochronowej chwilą ciszy uczczono pamięć studenta SGH Oleksiia (Ołeksija) Morklianyka, który 1 marca zmarł w obwodzie kijowskim w wyniku odniesionych ran, oraz wszystkich tych, którzy zginęli w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. „Cicha przerwa” to manifestacja solidarności z narodem ukraińskim i sprzeciwu wobec okrucieństw tej bezsensownej wojny.

W latach 80. społeczność naszej Alma Mater wielokrotnie dawała świadectwo pamięci i solidarności z prześladowanymi. Pracownicy, studenci i doktoranci brali udział w tzw. cichych przerwach. W skupieniu, bez wypowiedzianych głośno słów, zatrzymywali się na kilka minut na uczelnianych korytarzach. Tak uczczono ofiary stanu wojennego w 1982 r. oraz śmierć ks. Jerzego Popiełuszki w 1984 r. Cisza była znacznie bardziej wymowna, niż przemówienia czy skandowane hasła. Była wyrazem pamięci, ale też wewnątrzuczelnianej jedności.

Tak było też 21 marca 2022 r. W SGH powróciliśmy do tradycji „cichej przerwy” w sytuacji, gdy naród ukraiński nieprzerwanie od 24 lutego br. bohatersko walczy o swą niepodległość. Gestem tym, prócz uczczenia pamięci zabitych, pragnęliśmy wyrazić solidarność naszej akademickiej społeczności z walczącym społeczeństwem Ukrainy, a także osobami pochodzącymi z Ukrainy będącymi wśród nas. Kilka minut dojmującej ciszy, niemego wsparcia.