SGH na Open Eyes Economy Summit 2023

granatowa grafika z wyzierającym z głębi niebieskim okiem, po prawej informacje dotyczące open Eyes Economy Summit 2023

21-22 listopada 2023 r. po raz ósmy odbył się Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit w Krakowie, którego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest współorganizatorem i głównym partnerem merytorycznym. Podczas wydarzenia przedstawiono raporty przygotowane przy udziale ekspertów SGH: Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski 2023, Indeks Zdrowych Miast 2023 oraz Sytuacja kobiet na rynku pracy. Nasi eksperci wzięli udział w panelach. Po raz drugi na OEES Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przygotowała studio telewizyjne, tym razem we współpracy z „Pulsem Biznesu”.

„Niewątpliwie żyjemy w bardzo ciekawych czasach, czasach, które wymagają szeregu analiz, dyskusji. (…) Co do zasad, istoty dyskusji o odpowiedzialności zarówno w życiu, gospodarce, biznesie, to (…) kwestie o charakterze fundamentalnym bez względu na to, jakiej dotyczą epoki, mają takie samo znaczenie. One przede wszystkim wykuwają się w rozmowach, analizach, w spojrzeniu, często może bardzo odmiennych od oczekiwanych" – zauważył na otwarciu kongresu Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju.

Wskazał, że druga edycja kongresu Open Eyes Economy Summit, która jest poświęcona wyzwalaniu energii społecznej, jest istotna z punktu widzenia miasta Krakowa, zwłaszcza w czasach, kiedy dokonywana jest aktualizacja strategii „Kraków 2030-2050”, „odpowiadającej na pytanie, jakie to miasto ma być w przyszłości, jakie ma generować impulsy, czym ma się charakteryzować: być tylko ośrodkiem akademickim, prężnym ośrodkiem gospodarczym, miastem historycznego dziedzictwa" czy miastem, w którym jest odpowiedzialność społeczna, biznesowa i gospodarcza w każdy wymiarze.

Program wydarzenia dostępny jest pod linkiem.

Podsumowanie Open Eyes Economy Summit 2023 – rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Istotnym z perspektywy SGH wydarzeniem podczas kongresu było ogłoszenie we wtorek 21 listopada wyników Indeksu Zdrowych Miast i gala wręczenia nagród. Byli na niej obecni przedstawiciele miast-laureatów.

Wydarzenie Indeks Zdrowych Miast – współpraca na rzecz lepszej jakości życia w mieście, poprowadził Łukasz Niewola, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju w Grupie LUX MED. SGH reprezentowali dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, profesorka i prorektorka ds. nauki SGH, członkini Rady Programowej OEES, a Polski Alarm Smogowy – prezes zarządu Andrzej Guła.

Tego samego dnia po południu (sesja specjalna S4B) o polityce gospodarczej w państwach rządzonych przez populistów rozmawiali przedstawiciele SGH: prof. dr hab. Andrzej Sławiński z Katedry Ekonomii Ilościowej i dr Stanisław Kluza z Zakładu Statystyki Stosowanej, b. minister finansów (lipiec-wrzesień 2006) i b. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (wrzesień 2006-październik 2011).

Agnieszka Chłoń-Domińczak prorektorka SGH i doradczyni prezesa Pracodawców RP zaprezentowała raport „Punkt widzenia Pracodawców RP. Sytuacja kobiet na rynku pracy”.

Drugiego dnia kongresu, w środę 22 listopada przedstawiono wyniki Indeksu wiarygodności ekonomicznej Polski 2023. Końcowy raport pod egidą pomysłodawcy wskaźnika prof. dr hab. Jerzeg Hausnera zaprezentowali dr Bartłomiej Biga i dr Jakub Głowacki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak i dr hab. Andrzej Rzońca z SGH oraz dr Sławomir Dudek, prezes zarządu i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych.

Tego dnia (sesja specjalna S4A) panel pt. „Triple Helix: nauka, biznes i administracja dla procesu innowacyjności” poprowadził dr hab. Marcin Wojtysiak-Kotlarski, prof. SGH, kierownik Zakładu Strategii Międzynarodowych. W panelu udział wzięli m.in.: prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl i zastępca prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju Jerzy Muzyk.

Oprócz udziału ekspertów SGH w sesjach dyskusyjnych na OEES Szkoła Główna Handlowa w Warszawie we współpracy z „Pulsem Biznesu” przygotowała Studio SGH-PB. W rozmowach z ekspertami naszej uczelni i zaproszonymi gośćmi omawialiśmy problemy społeczno-gospodarcze Polski, wyzwania stojące przed współczesnym światem. W rozmowach podejmowano wątki wiodące na tegorocznym OEES, którego motywem przewodnim jest energia społeczna. W dobie polikryzysu jest to temat, który ma szczególne znaczenie.

Zapraszamy do śledzenia rozmów i relacji na naszym kanale YouTube, a także do przeglądania informacji w Gazecie SGH i na naszych profilach w mediach społecznościowych.

Obok Studia SGH-PB wystawiono raporty, publikacje i foldery Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.