Przedsiębiorstwo – kreatywność – cyfryzacja

Różne oblicza biznesu XXI w. – międzynarodowa konferencja Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Instytut Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zorganizował 22–23 marca 2018 r. międzynarodową konferencję pt. „Przedsiębiorstwo – kreatywność – cyfryzacja – różne oblicza biznesu XXI w.”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Była to IX konferencja z cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce”. Otworzyli ją rektor SGH prof. Marek Rocki oraz dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji prof. Roman Sobiecki.

W części inauguracyjnej podkreślono istotną rolę cyfryzacji we wszystkich wymiarach życia człowieka i gospodarki oraz złożoność wynikających z tego faktu konsekwencji. Przedsiębiorstwa w globalnej gospodarce nieustannie przechodzą przez procesy innowacji wymuszane presją ze strony efektywnych konkurentów i wymagających konsumentów. Organizacje XXI w. doświadczają zmian strategii, struktury, modelu biznesowego oraz stylu przywództwa. W dużej mierze jest to efektem nasilającej się cyfryzacji gospodarki. Przeobrażeniu ulegają również konsumenci i ich motywacje zakupowe – niebagatelny wpływ na nich mają nowe oblicza przedsiębiorczości, takie jak np. sharing economy nakłaniający do postawy „być, a nie mieć”. W tych nowych realiach muszą się odnaleźć młodzi naukowcy, których zadaniem jest pogłębianie wiedzy o dzisiejszej gospodarce i jej uwarunkowaniach.

Podczas inauguracyjnej sesji plenarnej „Innovation – Entrepreneurship – Success” pierwszy referat wygłosił prof. Stanisław Łobejko (SGH), który skoncentrował się na zmianie oblicza marketingu i obsługi klienta dzięki sztucznej inteligencji oraz internetowi wszechrzeczy. Następnie prof. Rod Shrader (University of Illinois w Chicago) wskazał możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie i medycynie, identyfikując nowe modele biznesowe. Z kolei prof. Krzysztof Rutkowski (SGH) mówił o roli nowych technologii i cyfryzacji w życiu i gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej transformacji w łańcuchu dostaw. Ostatni w tej sesji prelegent, prof. Sanjoy Ghose (University of Wisconsin-Milwaukee) zauważył, że dzięki dobrodziejstwu technologicznemu można prowadzić precyzyjnie mierzalne działania marketingowe, takie jak SEO czy AdWord.

Drugą sesję plenarną zatytułowaną „Cyfryzacja w biznesie oczami praktyka” prowadził prof. Jerzy Pietrewicz z SGH. Jako pierwszy zabrał głos Grzegorz Dobranowski, Business Transformation Director IBM Poland and Baltics, który zaznaczył, że sukces rynkowy może odnieść firma o zdolnościach do transformacji cyfrowej, cechująca się usieciowionym systemem współpracy pracowników oraz cyfrowym łańcuchem dostaw. Następnie wystąpił Zbigniew Kurant, prezes GT-85 Polska, który odniósł się do wpływu cyfryzacji na pracę i nastawienie pracowników do automatyzacji. Na przykładzie swojej organizacji omówił proces zmiany – od niechęci szeregowych pracowników po akceptację i finalnie wsparcie cyfrowej transformacji. Robert Bronisz, dyrektor ABM Greiffenberger Polska, podkreślił z kolei znaczenie prawidłowego i użytecznego wykorzystania danych w celu uzyskania sukcesu ekonomicznego. Ostatnie wystąpienie należało do Piotra Aftewicza, członka zarządu ds. produktów w Billennium – prelegent omówił liczne przykłady wzrostu wydajności organizacji dzięki innowacjom i cyfryzacji.

Na koniec pierwszego dnia konferencji uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w jednej z trzech sesji: „Cyfrowa transformacja biznesu” (zagadnienia: zarządzanie wiedzą, organizacje rozproszone i ponadnarodowe, otwarte innowacje w branży usług logistycznych, modele łańcuchów dostaw w e-commerce), „Konsumpcja a cyfryzacja” (tematy: crowdsourcing, zadłużenia polskich konsumentów, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorców, postprawda jako sposób promocji w marketingu), „Samozatrudnienie – wybór czy konieczność” (tematyka samozatrudnienia kobiet i kompetencji przyszłości). Każda z powyższych sesji zakończyła się interesującą dyskusją pomiędzy prelegentami a uczestnikami.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła sesja pt. „The Enterprise of the Future – New Trends and Challenges”. O kluczowych problemach i wyzwaniach w zakresie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem opowiadał dr Marek Błaszczyk (SGH), a dr Marzena Fryczyńska naświetliła rolę networkingu i relacji. Następnie Matthew E. Gladden (Georgetown University) wskazał socjologiczno-kulturowe zasady tworzenia przyszłych miejsc pracy, a dr Oleh Hlushko (Politechnika Lwowska) powiązał public relations ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Z kolei prof. Sanjoy Ghosez (University of Wisconsin-Milwaukee) wraz z dr Marią Johann (SGH) skupili się na metodach badania poziomu satysfakcji klienta w turystyce. Ostatnia sesja pt. „Przedsiębiorstwo przyszłości w badaniach młodych naukowców” przybliżyła wyzwania, z jakimi będą musiały się zmierzyć przedsiębiorstwa, aby pozostać innowacyjne. Młodzi naukowcy odnieśli się także do możliwości i ograniczeń w kontekście badań.

Konferencję podsumował prof. Roman Sobiecki, dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, który podkreślił złożoność problematyki innowacji i cyfryzacji. Wyraził też nadzieję, że prezentowane w trakcie trwania konferencji spostrzeżenia i poglądy będą inspiracją do dalszych badań, a nawiązane relacje zaowocują rozwojem wiedzy i współpracy.