Wyjazdy szkoleniowe

CHINY

W czasie wizyty w Bibliotece Uniwersytetu Pekińskiego w chińskim Shenzen miałam możliwość poznać nowinki technologiczne w działach IT i udostępniania zbiorów oraz zaprezentować naszą uczelnię i bibliotekę. Zapoznałam się z procesem obiegu dokumentów oraz systemami i platformami spajającymi zbiory i ułatwiającymi korzystanie z nich, a także z działaniem terminali do ściągania e-booków, odkażania książek, autowypożyczania i zwrotów. Myślę, że w Bibliotece SGH sprawdziłyby się terminale do automatycznych zwrotów książek.

USA

Odwiedziłam Pepperdine University Graziadio School of Business and Management w Los Angeles. Zapoznałam się z programami wymiany, podwójnego dyplomu, z działaniem biur: Global Programs, International Student Services, Insurance and Risk, Student Recruitment, Academic Program. Uczestniczyłam w spotkaniu komisji programowej Master in Global Business, w President’s Briefing (cykliczne spotkania pracowników z władzami). Spodobał mi się pomysł President’s Briefing – sądzę, że i na naszej uczelni przydałyby się takie zebrania poświęcone temu, „co w trawie piszczy”. Na amerykańskim uniwersytecie dostrzegłam też większe zaangażowanie absolwentów w życie uczelni.

Małgorzata Chromy, Centrum Programów Międzynarodowych

AUSTRALIA

W australijskim The University of Queensland (UQ) oraz Queensland University of Technology (QUT) w Brisbane poznałam funkcjonowanie uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej, obsługi i koordynacji procesu zawierania umów bilateralnych, realizacji projektów Erasmus+ KA107. Uczestniczyłam w ponad 30 spotkaniach z przedstawicielami różnych działów UQ i QUT, zapoznałam się m.in. z działaniem biur Business, Economics and Law ISU, BEL Student Employability. Brałam udział w Global Experiences Exp oraz w kilku warsztatach, m.in. dla studentów wyjeżdżających za granicę. Do SGH przeniosłabym z Australii sesje i warsztaty z pracodawcami dla studentów.

Marta Ferenc, Centrum Programów Międzynarodowych

KANADA

Podczas wizyt na trzech kanadyjskich uczelniach – Concordia University, Université du Québec à Montréal (UQAM) i HEC Montreal – przeprowadziłam kilka prezentacji o historii, strukturze, ofercie akademickiej SGH i działalności CPM, rozmawiałam ze studentami zainteresowanymi studiami w naszej uczelni. Spotkania pozwoliły mi na porównanie i wymianę doświadczeń w zakresie obsługi studentów zagranicznych. W SGH wdrożyłabym popularną w Kanadzie praktykę pomocy psychologicznej dla studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających.

Monika Komorek, Centrum Programów Międzynarodowych

JAPONIA

Celem wizyty w Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) była wymiana doświadczeń w zakresie organizacji pobytu studentów w uczelni przyjmującej. Obserwacja życia studenckiego dostarczyła mi cennej wiedzy o funkcjonowaniu wielonarodowościowej społeczności uniwersyteckiej, dzięki czemu będę mogła skuteczniej odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania studentów z regionu Azji Wschodniej. Na naszej uczelni warto byłoby wykorzystać pomysł specjalnych przestrzeni dla studentów do pracy grupowej, studiów indywidualnych i strefy ciszy.

Marta Sent-Pawłowska, Centrum Programów Międzynarodowych

Opr. MCh, LJ

Wyjazdy szkoleniowe Erasmus+ KA107 do uczelni partnerskich pozwalają zdobyć doświadczenie międzynarodowe. Przekonali się o tym pracownicy administracji SGH, którzy skorzystali z takiej oferty w 2017 r. Mamy nadzieję, że ich relacje zachęcą innych do składania aplikacji w kolejnych naborach.

Na zdjęciu Marta Ferenc na kampusie Queensland University of Technology w Brisbane w Australii.