Od Erasmusa do Erasmusa+

Rok 2017 upłynął pod hasłem obchodów 30-lecia programu Erasmus w Europie.

Erasmus, jeden z najbardziej udanych programów Unii Europejskiej, obchodzi w 2017 r. swoje 30 urodziny. Polska i wiele szkół wyższych, w tym SGH, uczestniczy w tym programie od niemal 20 lat. Warto podkreślić, że SGH z sukcesem realizuje projekty Erasmusa od pierwszego konkursu wniosków, który Narodowa Agencja ogłosiła w 1998 r., umożliwiając studentom wyjazdy na studia i praktyki (SMS i SMP), a pracownikom wyjazdy z wykładami i na szkolenia (STA i STT).

Projekty mobilnościowe (akcja 1) są przygotowywane i koordynowane przez Centrum Programów Międzynarodowych SGH (CPM). W 2017 r. uczelnia zakończyła realizację dwóch projektów Erasmus+: drugiego z kolei KA103 (mobilności z krajami programu, tj. z UE i stowarzyszonymi) i pierwszego KA107 (mobilności z krajami partnerskimi, tj. spoza UE). Obecnie CPM koordynuje realizację dwóch kolejnych projektów KA103 oraz dwóch projektów KA107 z naborów wniosków w latach 2016 i 2017. Łączny budżet czterech projektów KA103 za lata 2014–2017 to blisko 3,5 mln euro, a trzech projektów KA107 850 tys. euro. W zakończonych właśnie projektach na lata 2015–2017 zrealizowano ogółem 499 mobilności, w tym:

– KA103: 339 wyjazdów na studia, 31 wyjazdów na praktyki, 32 wyjazdy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych i 13 wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych;

– KA107: 19 wyjazdów na studia, 44 przyjazdy na studia, 2 wyjazdy i 1 przyjazd w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych oraz 18 przyjazdów pracowników uczelni partnerskich w celach szkoleniowych.

Podobnie jak w ubiegłym roku wszystkie realizowane projekty mobilnościowe zostały poddane ocenie, w której branych jest pod uwagę wiele czynników (m.in. ogólna satysfakcja uczestników mobilności, ocena oferty akademickiej i jakości katalogu przedmiotów, aspekt uznawalności zrealizowanej mobilności czy ocena nabytych kompetencji). W swoich raportach zarówno studenci jak i pracownicy bardzo wysoko ocenili korzyści, jakie osiągnęli dzięki udziałowi w programie.

Studentów zainteresowanych wyjazdami na uczelnie partnerskie zapraszamy do udziału w rekrutacji na rok 2018/2019, którą planujemy rozpocząć 8 stycznia 2018 r. Pracownikom akademickim i administracyjnym przypominamy, że nabór na wyjazdy typu STA i STT w projektach KA103 jest otwarty. Warto zaznaczyć, że dotąd pozyskane środki pozwalają sfinansować wszystkie wyjazdy spełniające zasady programu i zasady realizacji wyjazdów określone przez SGH. Nabór w projektach KA107 ma charakter konkursowy. Informacje o kolejnych konkursach można znaleźć na stronie CPM, w zakładce Erasmus+ (wejście przez przycisk Programy Międzynarodowe) oraz w newsletterze SGH. Zachęcamy Państwa do składania wniosków.

Od ubiegłego roku organizowane są spotkania, na których pracownicy SGH, uczestnicy mobilności, dzielą się doświadczeniami z wyjazdów. Najbliższe spotkanie odbędzie się w styczniu 2018 r., o czym poinformujemy na stronie CPM oraz w newsletterze. Wszystkich zainteresowanych tego typu wyjazdami zapraszamy do udziału w spotkaniach.

Warto przypomnieć, że program Erasmus+ to nie tylko projekty mobilnościowe, ale także akcje obejmujące projekty wspierające, m.in. programy wspólnych studiów, budowę partnerstw strategicznych, budowę potencjału szkolnictwa wyższego. SGH aktywnie uczestniczy również w tych działaniach. Sukcesy odnosimy szczególnie w projektach Jean Monnet – realizujemy moduły Jean Monnet, mamy katedry Jean Monneta: Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta w Kolegium Gospodarki Światowej oraz Centrum Doskonałości w Katedrze Unii Europejskiej im. J. Monneta w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym. Uczelnia uczestniczy również w projektach akcji 2 obejmujących obszar budowania potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego oraz partnerstwa strategiczne. W przygotowaniu wniosków i rozliczaniu tego typu projektów wspiera pracowników Dział Obsługi Projektów.