Wszyscy tworzymy Samorząd Studentów SGH

gazeta_351_wszyscy_tworzymy

Student SGH to student bardzo wymagający. Każdy o innych celach i innych oczekiwaniach zarówno wobec uczelni, jak i samorządu studentów. I to w tym aspekcie upatruję największe wyzwanie – jak działać, aby odpowiedzieć na potrzeby społeczności studenckiej, które są tak różnorodne. I z tym wyzwaniem chciałabym się zmierzyć razem z Wami, gdyż niezbędne do tego są dwie postawy wyróżniające studenta SGH na tle pozostałych studentów, które stanowią o jego wyjątkowości. Inicjatywa i zaangażowanie.

Chociaż kadencja obecnego samorządu rozpoczęła się 19 czerwca br., to październik wyznacza początek okresu ciężkiej pracy oraz wdrażania w życie opracowanych podczas wakacji nowych pomysłów. Wyzwania, które w rozpoczynającym się roku akademickim stoją przed Samorządem Studentów SGH, można podzielić na trzy obszary. W każdym z nich sukces uwarunkowany jest zaangażowaniem, które okaże cała społeczność studencka.

Najbliższe w czasie wyzwanie związane jest z dalszym dostosowywaniem naszej uczelni do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Od 1 października obowiązuje nas nowy statut uczelni i nowy regulamin studiów. Samorząd Studentów SGH czeka sprawdzian, jakim jest dostosowanie Regulaminu Samorządu Studentów SGH do wymogów ustawy 2.0. Jest to dla nas okazja, abyśmy mogli porozmawiać z całą społecznością studencką na temat funkcjonowania samorządu. Już dzisiaj zapraszam Was, drodzy studenci, do uczestnictwa w tym procesie. Nic nie będzie dla nas tak cenne, jak Wasze świeże spojrzenie na strukturę Samorządu Studentów.

Drugim obszarem wyróżnionym przez nas wśród nadchodzących wyzwań są wybory rektorskie, które odbędą się w tym roku akademickim. Jako naszą rolę postrzegamy zarówno stwarzanie możliwości do formułowania studenckich postulatów przez całą naszą społeczność, jak i kreowanie przestrzeni do ich przedstawienia np. podczas organizowanych przez samorząd debat kandydatów. Zanim jednak wybory rektorskie się odbędą, czekają nas wybory elektorów studenckich. Zachęcam Was do udziału w nich i bycia świadomymi studentami!

Ostatni obszar, który wyznaczyliśmy, jest dość oczywisty, aczkolwiek wymagający. Wiąże się on z połączeniem wdrażania nowych pomysłów z bieżącym i sprawnym funkcjonowaniem całego samorządu studentów. Samorząd to złożona komórka o nadzwyczaj dużym potencjale. Wiedząc, że kierują nią przedstawione na następnej stronie osoby przy wsparciu pełnomocników w osobach Michała Grzesińskiego, Małgorzaty Miecznikowskiej i Karola Czai, a także gremium Rady Samorządu SGH, senatorów, Rady Kół i Organizacji i wielu innych zaangażowanych osób, wyczekujemy nadchodzących wyzwań z entuzjazmem.

Zapraszam Was wszystkich do angażowania się w działalność studencką, zarówno tę w samorządzie, jak i w kołach naukowych i organizacjach. Przede wszystkim jednak zachęcam Was do bycia świadomymi studentami, chcącymi dołożyć swoją cegiełkę do rzeczywistości uczelnianej.
Z życzeniami powodzenia na nadchodzący rok akademicki.