SGH zawiesza współpracę z uczelniami i instytucjami z Rosji

grafika łącząca barwy SGH i flagę Ukrainy; informacja o zawieszeniu współpracy z uczelniami i instytucjami z Rosji

W odpowiedzi na brutalną agresję militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainie władze Szkoły Głównej Handlowej Warszawie podjęły decyzję o zawieszeniu współpracy z uczelniami i instytucjami z Federacji Rosyjskiej. Tym samym, wszelkie formy współpracy przewidziane w dwustronnych umowach partnerskich zostały zawieszone.

Nie godzimy się na przemoc i okrucieństwo, jakiego doświadcza Ukraina i Naród Ukraiński ze strony Federacji Rosyjskiej.

Zawieszenie współpracy akademickiej z rosyjskimi uczelniami i instytucjami jest wyrazem naszego sprzeciwu wobec okrutnych działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską na terytorium Ukrainy.

Jednocześnie apelujemy do społeczności akademickich wszystkich uczelni partnerskich, w tym uczelni rosyjskich i białoruskich o potępienie agresji w duchu solidarności z Narodem Ukraińskim i poszanowania prawa międzynarodowego, praw człowieka i fundamentalnych wartości.