Profesor Halina Brdulak w Radzie UN Global Compact Network Poland

Prof. Halina Brdulak została powołana na trzyletnią kadencję (2021–2024) do Rady UN Global Compact Network Poland (UN GCNP Board) – największej na świecie platformy angażującej biznes w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Rada United Nations Global Compact ma zadanie opiniowanie i doradzanie przedstawicielowi sekretarza generalnego ONZ w Polsce oraz UN Global Compact w Polsce w zakresie strategii i rozwoju. Członkowie Rady przewodniczą jednocześnie wielu grupom roboczym i programom UNGC. Żadna decyzja znacząca dla UN Global Compact Polska nie może być podjęta bez konsultacji i zgody Rady.

UN Global Compact jest największą na świecie platformą angażującą biznes w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Głównym zadaniem UNGC jest działanie na rzecz ich implementacji w kraju poprzez wspieranie polskich organizacji w wypracowaniu najlepszych praktyk i strategii w zgodzie z SDG i 10 Zasadami Global Compact. Wśród programów, w które zaangażowała się organizacja, znajdują się m.in. Standard Etyki w Polsce, Zrównoważone Miasta, Przeciwdziałanie Szarej Strefie, Odpowiedzialny Transport.

Dr hab. Halina Brdulak jest profesorem w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej oraz przewodniczącą Komisji Rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH.

W skład Rady United Nations Global Compact została również powołana Anna Potocka-Domin, wiceprezeska zarządu Business Centre Club, która jest także członkiem Rady Uczelni SGH.