Prof. Jakub Brdulak przewodniczącym zespołu w MEiN

18 marca Minister Edukacji i Nauki powołał dr. hab. Jakuba Brdulaka, prof. SGH, na stanowisko przewodniczącego Zespołu do opracowania wstępnego i końcowego modelu tutoringu w ramach projektu pozakonkursowego „Mistrzowie dydaktyki”.

Do zadań zespołu należą m.in. opracowanie i przedstawienie modeli tutoringu w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz ocena programów i efektów szkolenia tutorów, a także przygotowanie opinii w tym zakresie.

Dr hab. Jakub Brdulak jest profesorem w Katedrze Zarządzania Strategicznego SGH, pełni też funkcję pełnomocnika rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w SGH. Do jego zainteresowań badawczych należy zarządzanie wiedzą i jakością oraz szkolnictwo wyższe.

Szczegółowe informacje o projekcie „Mistrzowie dydaktyki” są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki (link).