DR KONRAD WALCZYK
Instytut Rozwoju Gospodarczego
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH