IRG: Koniunktura w przemysle przetwórczym – sierpień 2021

IRG: koniunktura w przemysle przetwórczym – sierpień 2021

Sierpień jest drugim miesiącem spowolnienia aktywności gospodarczej w przemyśle przetwórczym. Pogorszenie się koniunktury odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne.

IRG: Koniunktura w przemysle przetwórczym - sierpień 2021

Wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRGIND) zmniejszył swoją wartość o 2,0 pkt w porównaniu z lipcem. Obecnie wynosi ona 1,0 pkt i jest o 12,6 pkt wyższa niż przed rokiem. Pogorszenie się koniunktury odnotowały przedsiębiorstwa z obu sektorów własnościowych. Pogorszenie się koniunktury zanotowali producenci we wszystkich głównych grupach produktowych z wyjątkiem wytwórców nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (wzrost wartości wskaźnika koniunktury o 6,2 pkt).

Największy spadek wartości IRGIND odnotowano dla producentów dóbr inwestycyjnych (o 6,5 pkt). Najwyższą wartość, 6,3 pkt, wskaźnik przyjął dla przedsiębiorstw wytwarzających dobra inwestycyjne, a najniższą, -4,1 pkt, dla producentów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. W przekroju wg wielkości przedsiębiorstwa wzrost wartości wskaźnika koniunktury (o 4,8 pkt) zanotowano tylko dla zakładów zatrudniających od 51 do 250 pracowników. Dla tej grupy firm wskaźnik przyjął najwyższą wartość, 3,8 pkt. Najniższą, -2,7 pkt, wskaźnik przyjął dla przedsiębiorstw o zatrudnieniu od 251 do 500 pracowników.

Poprawę koniunktury odnotowano w makroregionach północno zachodnim (województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) oraz północnym (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko mazurskie). Najwyższą wartość, 7,2 pkt, wskaźnik przyjął dla makroregionu północno zachodniego, a najniższą, -17,9 pkt, dla makroregionu wschodniego.

Producenci informują o spadku wielkości produkcji, zamówień (zarówno krajowych jak i eksportowych) oraz zatrudnienia. Wzrosła wielkość zapasów wyrobów gotowych. W ślad za wzrostem kosztów produkcji rosną ceny wyrobów przemysłowych. Pogorszyła się sytuacja finansowa i nastroje producentów. Z drugiej jednak strony zwiększyła się wielkość produkcji na eksport i poprawiła się konkurencyjność polskich produktów na rynkach zagranicznych. Przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w przemyśle przetwórczym w najbliższych miesiącach są bardziej optymistyczne niż w lipcu.