PROF. DR HAB. ELŻBIETA ADAMOWICZ
Instytut Rozwoju Gospodarczego
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH