IRG: Koniunktura w gospodarce polskiej – IV kwartał 2021 – informacja sygnalna

<a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/pieniadze'>Pieniądze zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com</a>

W IV kwartale gospodarka zwalnia

Wartość barometru IRG SGH w IV kwartale 2021 r. wynosi -8,4 pkt., o 6,6 pkt. mniej niż w III kwartale b.r. W porównaniu do IV kwartału 2020 r.  wartość barometru wzrosła o 14,5 pkt. W stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano spadek wartości większości składowych barometru, poza sektorem bankowym.

wykres: Koniunktura w gospodarce polskiej – IV kwartał 2021 – informacja sygnalna

Wartość BARIRG jest o 2,9 pkt. niższa od średniej dla tej pory roku. Największy wpływ na spadek wartości barometru miał spadek wskaźnika nastrojów gospodarstw domowych o 16,9 pkt., co spowodowało spadek wartości barometru o 4,8 pkt. Spadki wskaźników koniunktury w przemyśle przetwórczym (o 5,9 pkt.) oraz budownictwie (o 9,8 pkt.)  łącznie spowodowały spadek wartości barometru o 3,4 punktu. Spadek wartości wskaźnika koniunktury w  handlu (o 6 pkt.) przyczynił się do zmniejszenia wartości barometru o 0,85 pkt. Wzrost wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym o 15,1 pkt. zmniejszył spadek wartości barometru o 2,1 pkt.

W porównaniu z IV kwartałem ubiegłego roku  wartość barometru zwiększyła się o 14,5 pkt.  W dalszym ciągu działa efekt bazy. Wzrosty w skali roku odnotowano we wszystkich  wskaźnikach, największe dla sektora bankowego (o 47,9 pkt.),  budownictwa (o 21,5 pkt.),  przemysłu (o 10,3 pkt.), gospodarstw domowych (o 4,2 pkt.) i handlu (o 3,1 pkt.).

Analiza zmian wartości wskaźników koniunktury w poszczególnych branżach wskazuje na to, że koniunktura w gospodarce polskiej pogarsza się. Przedsiębiorcy coraz silniej odczuwają narastające problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej siły roboczej, zaopatrzeniem w surowce i materiały, wzrostem ich cen. Nastroje przedsiębiorców są pesymistyczne, co  odzwierciedla się też w przewidywaniach na najbliższą przyszłość. Pogorszyły się także nastroje konsumentów, rosną obawy o przyszłą  sytuację finansową. Gospodarka wchodzi w okres spowolnienia.