DR KAMIL GEMRA
Zakład Zarządzania Ryzykiem
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH