DR HAB. DOROTA NIEDZIÓŁKA, PROF. SGH
Katedra Geografii Ekonomicznej
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH