Strefa Młodych po debiucie w Strefie SGH na XXXII Forum Ekonomicznym

grupa osób na panelu

Strefa Młodych SGH z sukcesem zakończyła swój debiut w Strefie SGH na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu. W ramach tej inicjatywy odbył się szereg paneli z cyklu Evening Discussion – wieczornych rozmów moderowanych przez przedstawicieli SKN-ów SGH. Miejsce miały również krótkie indywidualne przemówienia Morning Talks, których celem było zainspirowanie i aktywizacja młodzieży do angażowania się w działalność społeczną.

Podczas trzech dni wystąpień młodych naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i startupowców, udostępniliśmy platformę do wypowiedzi ok. 25 panelistom, będącym uczestnikami programu Młodzi@Forum, realizowanego przez Instytut Studiów Wschodnich.

O to, jakie inicjatywy mogą podejmować młodzi ludzie, żeby mieć realny wpływ na sposób funkcjonowania i kierunek działania polskiej administracji, zapytaliśmy Huberta Taładaja, członka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, głównego koordynatora Parlamentu Młodych Rzeczpospolitej Polskiej.

Z Aliną Prochasek, przewodniczącą Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, członkinią Rady ds. Młodzieżowych przy Narodowej Radzie Rozwoju, rozmawialiśmy o tym, co młodzi ludzie sądzą o edukacji klimatycznej, oraz jakie działania podejmowane są przez różne organy zaangażowane w walkę o klimat.