DR MARTA ZIÓŁKOWSKA
Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem
Instytut Zarządzania
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH