DR HAB. KATARZYNA NOWICKA, PROF. SGH
Katedra Logistyki
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH