DR EWA JASTRZĘBSKA
Zakład Polityki Regionalnej i Lokalnej
Katedra Polityki Publicznej
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH