DR HAB. EWA CHMIELECKA, PROF. SGH
Instytut Gospodarstwa Społecznego
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH