DR HAB. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI, PROF. SGH
Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej,
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH