DR HAB. AGNIESZKA CHŁOŃ-DOMIŃCZAK, PROF. SGH
Zakład Demografii,
Instytut Statystyki i Demografii,
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH

W przeszłości – wiceminister i dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz Ekonomicznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Była wiceprzewodniczącą Komitetu ds. Ochrony Socjalnej. Brała udział w pracach zespołu przygotowującego reformę emerytalną z 1999 r. Jej zainteresowania badawcze obejmują: demografię, systemy emerytalne, rynek pracy, politykę społeczną, zdrowie oraz edukację.