Oświadczenie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich dot. tragicznej śmierci Pawła Adamowicza

Paweł Adamowicz: Prezydent Gdańska (1965-2019)

Społeczność akademicka uczelni warszawskich jest wstrząśnięta informacją o śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska. W obliczu tej tragedii łączymy się w bólu z rodziną Pana Prezydenta, jego bliskimi, współpracownikami, społecznością Gdańska oraz wszystkimi, których poruszyły te wydarzenia.

Apelujemy do wszystkich uczestników życia publicznego o godną reakcję na wydarzenia ostatnich dni, uszanowanie żałoby i cierpienia bliskich, a także o głęboką refleksję nad kondycją życia publicznego w Polsce.

Jako społeczeństwo ponosimy odpowiedzialność za to, jakie cele i wartości będą integrowały nas pomimo istniejących różnic i podziałów. Po okresie żałoby powinien przyjść czas na pogłębioną i analityczną debatę o stanie naszego społeczeństwa. Chcielibyśmy, aby odbyła się ona w oparciu o wartości akademickie, które wyrażają się w prymacie faktów nad opiniami, szacunku dla uczestników debaty, gotowości do zmiany przyjmowanych założeń oraz otwartości i odpowiedzialności w formułowaniu wniosków. Deklarujemy gotowość udziału naszych uczelni w działaniach opartych na tych wartościach.

Rektorzy uczelni warszawskich:

 • prof. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
 • prof. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej
 • prof. Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • prof. Wiesław Bielawski – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. Andrzej Mastalerz – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • ks. prof. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Klaudiusz Baran – Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
 • prof. Mirosław Wielgoś – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. Witold Bielecki – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
 • prof. Stefan M. Kwiatkowski – Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • prof. Adam Myjak – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz – Rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej
 • prof. Wojciech Malajkat – Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 • ks. prof. Bogusław Milerski – Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
 • Nadbryg. prof. Paweł Kępka – Rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • prof. Roman Cieślak – Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
 • prof. Stanisław Mocek – Rektor Collegium Civitas
 • pprof. Adam Koseski – Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • prof. Jerzy Paweł Nowacki – Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
 • prof. Jerzy G. Isajew – Rektor Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie