Weronika Wojewódzka laureatką Nagrody Dziekana Studium Magisterskiego SGH 2022

grupa osób stoi w gabinecie; kobieta trzyma duży czek z informacjami dotyczacymi Nagrody Dziekana Studium Magisterskiego SGH, opiewającego na 10 tys. złotych

Tegoroczną laureatką Nagrody Dziekana Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie została Weronika Wojewódzka, absolwentka kierunku e-Biznes. Kapituła doceniła bardzo wysoką średnią oraz pracę dyplomową pt. Rola treści w pozycjonowaniu stron internetowych, przygotowaną po kierunkiem dr. hab. Tymoteusza Doligalskiego, prof. SGH, kierownika Zakładu e-Biznesu.

„Nagrodzona praca dyplomowa podejmuje niezwykle aktualny temat pozycjonowania stron internetowych. Zawiera opis zmian znaczenia +contentu+ w procesie pozycjonowania, wynikający nie tylko z rozwoju sztucznej inteligenci, zmian w systemach informatycznych, ale także zmian zachowania użytkowników internetu. Autorka pracy przybliżyła rynek wyszukiwarek internetowych, przedstawiła główne składowe pozycjonowania, w tym treści, optymalizację techniczną oraz budowanie profilu linków, a także scharakteryzowała proces tworzenia tekstów wraz z narzędziami wspierającymi te działania i główne trendy w pozycjonowaniu stron – wyjaśniła Dziekan Studium Magisterskiego dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH.

Jak wskazała w rozmowie z Gazetą SGH, istota nagrodzonej pracy polega na niezwykle ważnym aspekcie komunikacji, który jest kluczowy nie tylko w informowaniu, ale przede wszystkim dystrybuowaniu, oferowaniu i realizacji sprzedaży dóbr i usług.

„Aktualność tematu, a także znaczenie z perspektywy nie tylko społecznej, ale przede wszystkim warunków i zasad funkcjonowania rynków stała się podstawą decyzji o przyznaniu Nagrody Dziekana Studium Magisterskiego – zauważyła dziekan Niedziółka. – Argumentem, który Kapituła Nagrody wysunęła, była także świadomość obserwowanego trendu pokolenia Z i Alfa, które wyróżnia wyjątkowa zdolność do swobodnego poruszania się i funkcjonowania w dwóch światach jednocześnie: w świecie online i offline. Oba pokolenia to cyfrowi tubylcy, aktywni w sieci, obecni w systemie, wielozadaniowi, czerpiący wiedzę z aplikacji. To pokolenia, które już dziś są największym wyzwaniem dla pracodawców, dla wytwórców, dla usługodawców, którzy myślą, jakie stanowiska pracy kreować, jakie kanały dotarcia budować, jak dystrybuować i jak informować grupy dorastające w pełni scyfryzowanym społeczeństwie”.

Dziekan Studium Magisterskiego SGH zwróciła uwagę, że „nowe zachowania społeczne, przeniesienie handlu do internetu, funkcjonowanie w wirtualnym świecie determinują zmiany w bliższym i dalszym otoczeniu, wskazując  futurologom, dokąd zmierzamy i jak wyglądać będzie przyszłość”.

„Pozycjonowanie stron internetowych jest ważnym działaniem konkurencyjnym firm, które pozostaje jednakże poza głównym nurtem dyskursu akademickiego. Autorka wykazała, jaką rolę pełnią treści w procesie zwiększania dostępności stron w mechanizmach wyszukiwawczych. Szczególnie wartościową częścią pracy jest raport z wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych z praktykami zajmującymi się pozycjonowaniem stron internetowym. Praca jest ciekawa poznawczo, gdyż pokazuje, że treści stały się niezwykle cennym zasobem mającym wpływ na to, gdzie płyną pieniądze klientów" – ocenił dla Gazety SGH promotor pracy dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH .

Fundatorem Nagrody Dziekana Studium Magisterskiego jest firma należąca do Klubu Partnerów SGH – Bank Pekao S.A. W jego imieniu symboliczny czek podczas graduacji w SGH 17 grudnia wręczył Artur Brudnicki, dyrektor Biura Marketingu Internetowego, który ze strony banku był również recenzentem nagrodzonej pracy.

dwie kobiety i mężczyzna stoją na katedrze w auli SGH; młoda kobieta trzyma duży czek opiewający na 10 tys. złotych

Nagroda Dziekana Studium Magisterskiego SGH została ustanowiona w 2019 r. Przyznawana jest co roku absolwentowi za wybitne osiągnięcia w nauce na Studiach Magisterskich. Jej istotną wartością jest wyróżnienie najlepszej pracy magisterskiej, podejmującej tematykę związaną z najważniejszymi aktualnymi problemami gospodarczymi. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym wyłoniona zostaje grupa absolwentów Studiów Magisterskich, którzy w czasie nauki uzyskali najwyższe wyniki. Do osób tych wysłane zostaje zaproszenie do udziału w drugim etapie konkursu. W etapie tym oceniane są prace dyplomowe osób, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie. Oceny prac dokonuje Kapituła Konkursu. W jej skład wchodzą: Rektor i Prorektorzy SGH, Dziekan Studium Magisterskiego SGH, Kanclerz SGH oraz przedstawiciel fundatora nagrody. Podczas oceny Kapituła bierze pod uwagę oryginalność wybranego tematu, aktualność problematyki badawczej, umiejętność formułowania wniosków przez autora pracy i możliwość zastosowania ich w praktyce.

Wynik Konkursu są ogłaszane podczas graduacji, a nazwisko zwycięzcy umieszczone zostaje w gronie wcześniejszych triumfatorów na tablicy przed Dziekanatem Studium Magisterskiego SGH.

Laureaci Konkursu o Nagrodę Dziekana Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:

Mikołaj Lech (2019)
Paweł Sadłowski (2020)
Alicja Doligalska (2021)