Mikołaj Lech zdobywcą pierwszej Nagrody Dziekana Studium Magisterskiego

W tym roku SGH ustanowiła nowe wyróżnienie – Nagrodę Dziekana Studium Magisterskiego za wybitne osiągnięcia w nauce i oryginalną pracę dyplomową. Wręczenie nagrody odbyło się 16 listopada podczas uroczystej ceremonii ukończenia studiów.

Kandydatami w pierwszej edycji konkursu były osoby, które obroniły pracę dyplomową w terminie od 1 października 2018 do 30 września 2019 r. Wyróżnienie przyznała kapituła pod przewodnictwem rektora SGH prof. Marka Rockiego. Nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych ufundowała firma z Klubu Partnerów SGH - w tym roku był to Bank Pekao S.A.

Pierwszym zdobywcą Nagrody Dziekana Studium Magisterskiego został Mikołaj Lech za pracę dyplomową pt.  Identyfikacja czynników wpływających na podejmowanie działań związanych z oszczędzaniem energii, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Bartosza Witkowskiego. Zwycięzca symboliczny czek odebrał z rąk dziekan Studium Magisterskiego prof. Doroty Niedziółki oraz Bartłomieja Górniaka – dyrektora Departamentu Strategii HR Banku Pekao S.A.

Nagroda Dziekana Studium Magisterkiego SGH przyznawana będzie co roku za wybitne osiągnięcia w nauce i oryginalną pracę dyplomową. Jej istotną wartością jest wyróżnienie najlepszej pracy magisterskiej, podejmującej tematykę związaną z najważniejszymi aktualnymi problemami gospodarczymi.